Какво е хистоплазмоза?

Хистоплазмозата представлява гъбична инфекция, която обикновено засяга белите дробове. Заболяването се причинява от вдишване на гъбични спори от изпражнения на птици или прилепи в почвата. Гъбичните спори започват да се разпространяват по въздушен път, когато почвата бъде нарушена, понякога от строителни дейности или почистване.

 


Инфекцията е възможно да протече както леко, така и тежко. Гъбичките могат да се разпространят в много части на тялото, включително белите дробове и нервната система. Въпреки това хистоплазмозата се среща рядко.

Какви са симптомите на хистоплазмоза?

Хистоплазмозата се причинява от инфекция с гъбички Histoplasma capsulatum. Когато здрави лица бъдат изложени на хистоплазма, те обикновено не развиват симптоми. В случаите, когато гъбичките причиняват заболяване, симптомите отминават сами в рамките на няколко седмици до месец. Високорисковите групи, заплашени от развитие на тежки форми на хистоплазмоза включват:

 • Лица с отслабена имунна система – хора, заразени с човешки имунодефицитен вирус (ХИВ) или СПИН; които са имали трансплантация на органи; или които приемат кортикостероиди или инхибитори на тумор некрозис фактор алфа (TNF);
 • Новородени бебета и малки деца;
 • Лица на възраст 55 и повече години;
 • Пациенти с белодробни заболявания, като емфизем и бронхиектазии

Симптомите на хистоплазмоза включват:

 • Умора (изключителна липса на енергия);
 • Треска;
 • Кашлица и болка в гърдите;
 • Главоболие и болки в мускулите;
 • Болки в ставите;
 • Язви в устата;
 • Червени кожни подутини, обикновено по долните части на краката

Тези симптоми се появяват от 3 до 17 дни след контакт с гъбичките.

Какви видове хистоплазмоза съществуват?

Хистоплазмата може да причини гъбична (микотична) пневмония, ако патогенът инфектира белите дробове. Лицата, които са имунокомпрометирани, като тези с ХИВ, могат да развият хронична белодробна инфекция с Histoplasma. Симптомите на белодробна инфекция с хистоплазма включват:

 • Болка в гърдите и задух;
 • Кашлица, вероятно изкашляне на кръв;
 • Треска и изпотяване

От белите дробове хистоплазмата може да се придвижи до лимфните възли и да се разпространи в други части на тялото чрез кръвния поток. Когато хистоплазмозата се разпространява в цялото тяло, тя се нарича дисеминирана хистоплазмоза. Дисеминираната хистоплазмоза причинява дразнене и възпаление.

 

Ако серозната обвивка на сърцето (перикард) се инфектира и възпали, това може да причини гъбичен перикардит и болка в гърдите. Хистоплазмозата е възможно да се разпространи и в нервната система. Ако мембраните (менингите) около главния и гръбначния мозък са инфектирани, това може да причини гъбичен менингит. Водещите симптоми на гъбичния менингит са главоболие и схванат врат. Ако инфекцията се разпространи в кръвта, тя може да засегне очите, като състоянието се нарича очна хистоплазмоза, която може да доведе до загуба на зрение.

Как става заразяването с хистоплазма?

Прилепите и птиците разпространяват Histoplasma capsulatum чрез своите изпражнения. Огнища на зараза могат да възникнат, когато хората са изложени на големи количества птичи или прилепни изпражнения и вдишват гъбични спори от въздуха. Дейностите, които могат да доведат до хистоплазмоза, включват:

 • Копаене в почвата или цепене на дърва около изпражненията на птици или прилепи;
 • Почистване на кокошарници;
 • Проучване на пещери;
 • Почистване, ремоделиране или събаряне на стари сгради

Хистоплазма капсулатум е се среща по целия свят, най-вече в близко разположените до водоеми области. Въпреки широкото разпространение на гъбичката, хистоплазмозата е ендемична в някои части на света като източните части на САЩ. Често се среща в райони около долините на реките Охайо и Мисисипи. Гъбичката също може да бъде намерена в почвата в Централна Америка, Южна Америка, Африка, Азия и Австралия.

 

Почвата в ендемичните за хистоплазмоза зони осигурява подходящи условия за гъбичката, като – влага, киселинност и необходимите органични вещества за растежа на мицелите (вегетативните структури на гъбите, съставени от бели или кремави дълги нишки, наречени хифи). В районите, обитавани от прилепи и птици се открива силно заразна почва. Птиците не се заразяват с хистоплазма и не предават инфекцията, но отделяните от тях фекалии (гуано) създават благоприятна среда за растеж на мицела. За разлика от птиците, прилепите могат да се заразяват и да пренасят хистоплазмоза.

Как се поставя диагнозата за хистоплазмоза?

При инфекция с хистоплазма е възможно да не бъдат проявени симптоми или да са налице леки симптоми. В повечето случаи оплакванията отминават сами. Въпреки това диагнозата за хистоплазмоза се основава на анамнезата (медицинска история) на пациента, неговата история на пътуване и симптомите му. Лекарят също така ще извърши физикален преглед и ще назначи изследвания, които могат да включват:

 • Тестове за кръв или урина, които могат да открият гъбичките;
 • Рентгенографията на гръдния кош или компютърната томография (КТ), които могат да определят колко силно са засегнати белите дробове на пациента;
 • Вземане на проба от дихателните пътища или от белодробна тъкан (биопсия), която може да бъде използвана за изследване на култура за гъбички (което може да отнеме няколко седмици)

В какво се състои лечението на хистоплазмоза?

В много случаи на хистоплазмозата ѝ трябва само време и почивка, за да отмине. В други случаи е необходимо използването на противогъбични лекарства за умерени до тежки инфекции на белите дробове; инфекции, които няма да изчезнат сами; или инфекции, които са се разпространили в други части на тялото, включително нервната система. Някои гъбични лекарства, които могат да лекуват хистоплазмоза, включват:

 • Итраконазол за леки до умерени състояния;
 • Амфотерицин B при пациенти, достатъчно болни, за да бъдат хоспитализирани;
 • Флуконазол за повърхностна и системна (на цялото тяло) хистоплазмоза

Лечението е възможно да продължи от три месеца до една година или повече, в зависимост от тежестта на инфекцията.

 

Референции:
1. Centers for Disease Control and Prevention. About histoplasmosis
2. MedlinePlus. Histoplasmosis
3. Riddell J 4th, Wheat LJ. Central nervous system infection with Histoplasma capsulatum
4. Verywell Health. What Is Histoplasmosis?