Лечението на раните е сложен процес с много потенциални фактори, които могат да забавят или усложнят излекуването. Бактериалната инфекция е едно от най-опасните усложнения, когато кожната бариера е нарушена. Търсенето на оптимално лечение на хронични и инфектирани рани е постоянно предизвикателство за здравните специалисти. Антисептици за дезинфекция на кожата се използват ежедневно за почистване на рани, за да се намали възможността за бактериална инфекция.


Последните открития показват висока токсичност и значително несъвместимост с превръзки за рани за някои антисептици. Антисептиците се използват широко в болниците по целия свят за намаляване, инактивиране или елиминиране на потенциално патогенни микроорганизми.


Цитотоксичността, механизмите на бактериална резистентност към антисептици за дезинфекция на кожата, както и съвместимост с превръзките за рани ще бъдат обект на бъдещи изследвания.Хирурзите са постоянно поставяни на изпитание да намерят оптималното лечение на трудни за лекуване рани, като хронични язви, травматични рани, рани от дълбоки изгаряния на кожата и др.


Отворените рани, особено при пациенти с диабет и имуносупресия, са податливи на нахлуващи патогени като бактериите. Хроничните рани представляват привлекателна среда за бактериална инфекция, повече от 80% от язвите на краката се колонизират от бактерии.

 

Бактериалната колонизация е свързана със забавено заздравяване на раните и може да причини тежка заболеваемост от сепсис и мултиорганна недостатъчност. Състояния като забавено заздравяване на рани и бактериална инфекция, която се дължи на диабет, са водещите причини за нетравматични ампутации. Понастоящем Staphylococcus aureus е най-често срещаният изолиран патоген при хронични рани (76% при язва на крака), водещ до разтройство в способността на раните да се заздравят.


Основните стратегии, които се използват за превенция и третиране на инфекция на рани, включват системни антибиотици и локални антисептици / антибиотици. Системните антибиотици се борят с увеличаването на бактериалната резистентност и колонизацията на раните с мултирезистентни щамове.


Локалните антисептици играят ключова роля за лечението на рани в настоящата клинична практика.

 

2199