Сърдечните хирурзи днес са способни да извършат това, което само до преди не много години се смяташе за немислимо: регулиране ударите на сърцето, коригиране на дефекти в структурата му, адаптиране на нови кръвоносни съдове или с други думи - съвременната кардиохирургия предлага широка гама от интервенции, приспособени към много от съществуващите заболявания на сърцето.

 

Ето някои от най-често прилаганите техники и терапевтичните възможности, които те предлагат на пациентите...


 

Ангиопластика

Внедрена в практиката още в края на 70-те години на 20-ти век, ангиопластиката позволява да се възстанови нормалния кръвен поток в артерия, чийто просвет е бил стеснен от атеросклеротична плака (натрупване на холестерол и други продукти). Самата манипулация се състои от въвеждане в артерията на балонен катетър, чрез който се разширява съдът, както и се отстранява запушващия го кръвен съсирек. С това се възстановява просвета на съда и съответно нормалният поток на кръвта.

 

Но през 6-те месеца, последващи интервенцията, е възможно да настъпят следните усложнения:

  • Еластично обратно свиване на артерията, което ще намали нейния диаметър;
  • Клетъчна пролиферация във вътрешността на артерията, свързана с микротравма на ендотела – от плаката, от променения кръвен ток, както и от манипулацията;
  • Хронична вазоконстрикция на съда – постангиопластична рестеноза. В тези случаи можем да поставим във вътрешността на съда малка метална тръбичка – стенд. Той поддържа артерията отворена след като сме махнали разширяващото балонче на катетъра.

Стентът намалява с 30 % случаите на рестеноза, ограничавайки вазоконстрикцията и еластичното свиване, но няма възможност да противодейства на клетъчната пролиферация. В този контекст употребата на йонизиращи лъчения би могла да бъде ефикасно решение.

 

Катетърна сърдечна аблация

Това е интервенция, която позволява възстановяване на нормалния ритъм на сърцето. Аблацията може да послужи в случаите на:

  • Сърце, чиито удари са прекалено бързи (тахикардия);
  • Сърдечни аритмии

Съществуват два основни метода на аблация: при първия сърцето се спира напълно и на пациента се осигуряват апаратни вентилация и циркулация, а при втория се извършва при действащо сърце. Самата манипулация се изпълнява чрез въвеждане на високочестотен ток в сърцето през катетър, който стига до него под рентгенов контрол от периферен съд. Навлизането му в периферния съд е с локална анестезия – процедурата е безболезнена.

 

Самата електрическа енергия нагрява във висока степен върха на катетъра и така при допир той унищожава клетки, които са източник на погрешен ритъм.

 

Клапни операции

Тяхната цел е да се коригира или смени сърдечна клапа, която не функционира правилно – клапен порок. Тези операции изискват отваряне на гръдния кош и на сърцето. Продължителността им е най-малко 2 часа, а периодът за възстановяване е поне няколкоседмичен.

 

Коронарен байпас

Коронарните артерии излизат от аортата и снабдяват сърдечния мускул с така необходимата му кръв. При запушване на коронарна артерия (от атеросклеротична плака или тромб) настъпва остро смущение в кръвоснабдяването в подлежащата част на миокарда – инфаркт.

 

Той се прилага, когато ангиопластиката не е възможна. Тази техника е развита през 1964 г. и се състои в инплантиране на взета от друга част на тялото вена или артерия, която да послужи като „мостче“ между аортата и частта от коронарната артерия, който се намира под нивото на запушване.

 

Вената, която най-често се използва, се взима от крака. Но когато става въпрос за по-сериозни запушвания може да се използва и вътрешната торакална артерия. При всички положения става въпрос за тежка интервенция, която изисква спиране на сърцето и включване на пациента към система за екстракорпорално кръвообръщение.

 

Следва