Когато се вземат предвид епидемиологичните, генетичните и имунологичните данни, всички те водят до заключението, че възпалителните заболявания на червата са разнородни нарушения с многофакторна етиология (причини за възникване на болестите), при които наследствеността и околната среда си взаимодействат при предизвикването на заболяване.


Предполага се, че пациентите имат генетично предразположение за развитието на болест на Крон, съчетано с нарушения в имунната регулация. Тези гени са свързани с поддържането на целостта на епителa на чревната лигавица, която служи като естествената бариера, автофагията (механизъм на клетката, при който се разграждат ненужните или дисфункционални компоненти), както и с диференцирането на лимфоцитите.


Основните гени, които са свързани с болестта на Крон, включват - NOD2, ATG16L1, IL23R и IRGM, участват във функцията на имунната система. Протеините, които произвеждат тези гени, подпомагат имунната система да засече и да реагира по подходящ начин на бактериите в лигавицата на храносмилателния тракт. Вариациите в тези гени могат да променят и по този начин да нарушат отговора на имунната система към бактериите в храносмилателната система. В комбинация с други генетични фактори и фактори на околната среда, тези промени могат да доведат до хронично възпаление и да доведат до храносмилателните проблеми, характерни за болестта на Крон.Изследванията са установили поне 200 генетични вариации, които влияят на риска от болест на Крон. Счита се, че по-голямата част от тези вариации на гените внасят промяна в количеството, времето и местоположението на генната активност (експресия). Механизмът, по който много от гените влияят на риска от заболяването, не е точно установен. Разгледани заедно, известните генетични вариации представляват само малък процент от общия риск от болест на Крон, който се дължи на генетични фактори.


Факторите на околната среда и начин на живот също имат голямо влияние върху риска от болест на Крон. Проучванията са установили, че пушенето на цигари удвоява вероятността от развитие на това заболяване и може също да играе роля при периодични появи на симптомите.


Болестта на Крон е по-разпространена в урбанизираните общества, което предполага, че фактори, свързани с засилената индустриализация също играят роля. Освен това някои компоненти от диетата на човек, включително захар, мазнини и фибри също влияят върху риска от болест на Крон. Много от потенциалните фактори на начина на живот и околната среда са свързани пряко или косвено с възпалението. Точната връзка между тези фактори и риска от болест на Крон обаче остава неясна.


Източници:
Boyapati R, Satsangi J, Ho GT. Pathogenesis of Crohn's disease;
Ellinghaus D, Bethune J, Petersen BS, Franke A. The genetics of Crohn's disease and ulcerative colitis--status quo and beyond. Scand J Gastroenterol;
Achkar JP, Duerr R. The expanding universe of inflammatory bowel disease genetics