Сърдечносъдовите заболявания са най-честата патология, поради която пациентите търсят лекарска помощ. Равносметката е, че почти всеки трети човек страда от сърдечносъдово заболяване, за което приема медикаменти. Има някои симптоми, които са ключови и насочващи за подлежащо такова заболяване. Те трябва да се вземат предвид, защото понякога макар и на вид безобидни могат да са израз на сериозно заболяване, ангажиращо сърцето.

 

Сърцебиене, палпитации, ускорен пулс, както и да бъде описано от пациентa, винаги става въпрос и трябва да се подозира нарушение в сърдечния ритъм. Сърцебиенето е изключително чест симптом особено при младите пациенти, но също така и при тези в напреднала възраст. При преглед е необходимо пациентът да отдиференцира точен провокиращ момент за настъпване на сърцебиенето или дори да отбележи липсата на такъв. Също така разграничаването на ритмично или неритмично такова може да насочи лекаря за възможната подлежаща ритъмна патология.


 

При всички пациенти с регистрирана някаква форма на ритъмно нарушение е задължително да се изключи структурно сърдечно заболяване, анемичен синдром и щитовидна патология.

 

Сърцебиенето е един от най-честите симптоми в кардиологията, който налага поставянето на холтерЕКГ мониториране или някаква друга форма на мониториране на ритъма.

 

Гръдната болка е също чест симптом, който призовава пациентите при кардиолога. Изключително важно е да се разграничи нейната локализация, интензитет, продължителност и характеристика. Характерно за гръдната болка от сърдечносъдов произход е предноторакалната ѝ локализация, с възможно излъчване към ръцете, особено лявата, гърба или долна челюст.

 

Освен това гръдна болка, непреминаваща повече от 20 минути е изключително притеснителна като симптом и изисква незабавно преглед от лекар-кардиолог за изключване на остър коронарен синдром.

 

Задухът е друго също специфично оплакване за заболяванията на сърдечносъдовата система. Задухът обаче може да бъде резултат от различна белодробна патология, алергична компонента, наднормено тегло или недостатъчна тренираност на пациента.

 

Характерно за задуха от сърдечен произход е изявата му при усилие, предимно изкачване на стръмен терен или стълби. Освен това задухът, израз на сърдечно заболяване, се проявява нощем.

 

Често той буди пациентите и ги принуждава да заемат седнало положение в леглото или да потърсят дори отворен прозорец.

Отговорни за диспнеята могат да бъдат различни структурни заболявания, които ангажират миокарда или клапите на сърцето.

 

Систолната и диастолната левокамерна дисфункция, клапните пороци, които ангажират лявата половина на сърцето и някои ритъмни нарушения повишават наляганията на пълнене на лява камера. Повишават теледиастолното ѝ налягане и в резултат увеличават венозния белодробен застой. Негов израз е задухът особено провокирания такъв. Ето защо всички пациенти, които изпитват подобни симптоми е редно на посетят кардиолог за изключване на възможна подлежаща сърдечна причина.

 

Вариациите в стойностите на артериалното налягане, неоптималният контрол върху кръвното налягане също могат да призоват пациентите да посетят кардиолог. През лятото особено често се наблюдават отклонения в стойностите на артериалното налягане. То може както рязко да се повиши, така и рязко да се понижи. Важно за пациентите е да знаят, че всички случаи, в които не се достигнат прицелни стойности върху артериалното налягане, което означава 130-139/80 mmHg изискват консултация с кардиолог и оптимизиране на антихипертензивната терапия.

 

Синкопите, в частност транзиторната загуба на съзнание са притеснителен симптом, който изисква задължително клинично уточнение. Синкопът може да бъде израз на редица клинични сценарии - от ортостатична хипотония или ситуационен вазовагален синкоп до значителен кардиоинхибиторен сърдечен отговор, който изисква сериозно терапевтично поведение.

 

Редица клапни пороци-високостепенна аортна стеноза или хипертрофична кардиомиопатия със значим вътрекамерен градиент могат да са отговорни за настъпването на синкоп. Затова всяка преходна загуба на съзнание изисква задължително изключване на неврологична патология, ритъмна патология и структурно сърдечно заболяване.

 

Клаудикациото е рядък симптом, на който пациентите не обръщат особено внимание. Но реално това много често е първото оплакване, израз на атеросклеротична сърдечносъдово заболяване. Изразява се в болка в областта на прасците,често описвано като схващане. Тя е резултат на значително стеснение на артериалните съдове на долните крайници и появата ѝ на разстояние под 50 метра изисква задължителна консултация със съдов хирург и кардиолог.

 

Разнообразието от оплаквания от страна на сърдечносъдовата система не трябва да се пренебрегват. Навременната консултация с кардиолог може да постави навременна диагноза и да даде насочи за терапевтично повлияване при повечето пациенти.

 

Референции:

Кардиология - проф. Търновска-Къдрева