Какво представлява СА 19-9?

Раковият антиген 19-9 (cancer antigen 19-9, CA 19-9), карциномен антиген 19-9 или карбохидратен (въглехидратен) антиген 19-9 представлява протеин (белтък), който може да бъде открит в кръвта. Когато нивата на CA 19-9 в кръвта са повишени, това може да показва наличието на определени видове рак или други състояния.


Изследването на CA 19-9 в кръвта се използва заедно с други видове диагностични изследвания, като образна диагностика, за да подпомогне диагностицирането на определено заболяване, проследяването на отговора на пациента към дадено лечение и да помогне за откриване на рецидиви (връщане) на заболяването след лечение.Какво представлява изследването на СА 19-9 в кръвта?

Изследването на СА 19-9 в кръвта измерва количеството раков антиген 19-9, освободен в кръвта. Това вещество се произвежда от много клетки в тялото, включително някои видове здрави клетки и някои ракови клетки.


Процедурите за вземане на кръвна проба, използвана за изследване на CA 19-9, се извършват в лекарски кабинет, болница, лаборатория или друго медицинско заведение, след като са назначени от медицински специалист.


Каква е целта на изследването на СА 19-9 в кръвта?

Целта на изследването на СА 19-9 е да бъде измерено количеството на този туморен маркер в кръвта. Туморните маркери са вещества, които могат да бъдат открити в тъкани, кръв или други телесни течности и могат да бъдат признак на рак или определени други състояния, които не са свързани с рак. Изследването може да бъде извършено по редица причини, като:

 • Диагностициране на рак и други състояния – CA 19-9 може да бъде повишен в резултат на рак на панкреаса и други видове рак на храносмилателната система. Възможно е количествата на протеина да бъдат увеличени и поради състояния, като фиброза на черния дроб. Тъй като може да бъде повлияно от множество състояния, изследването на CA 19-9 не се използва като единствен тест за поставяне на диагноза. Вместо това изследването на нивата на CA 19-9 в кръвта обикновено се комбинира с други тестове, като образна диагностика и биопсия, за диагностициране на рак или други заболявания;
 • Оценка на лечението на рак – при хора, които вече са били диагностицирани с рак, периодичното наблюдение на нивата на CA 19-9 в кръвта може да помогне на лекарите да оценят как ракът реагира на лечението. При пациенти, страдащи от рак на панкреаса, например, серийното изследване на този маркер обикновено трябва да започне след диагностицирането на рака, а проследяването му трябва да започне преди началото на лечението и след него, за да бъде верифициран евентуален спад на стойностите на туморния маркер по време на терапията. По този начин се установява базова стойност и може да се сравни с бъдещи стойности при последващи изследвания за профилактика на рецидивите;
 • Оценка на прогнозата за рак – нивото на повишаване на CA 19-9, както при първоначалното поставяне на диагноза, така и след лечението, е един от няколкото фактора, които могат да помогнат на лекарите да оценят прогнозата на пациента при заболяването. Прогнозата представлява вероятният резултат от заболяването и може да бъде повлияна от фактори като стадия или степента на заболяването, всички съпътстващи състояния и цялостното здраве на пациента;
 • Мониторинг за рецидив на рак – лекарите могат да използват изследването на CA 19-9 в кръвта, за да оценят пациенти с рак на панкреаса, които са преминали оперативно лечение, за да проверят за доказателства за рецидив на заболяването. Рецидивът представлява връщане на заболяването, обикновено след период от време.

Изследването на CA 19-9 в кръвта не е показано като метод за скрининг за рак. Скринингът се отнася до търсене на доказателства за заболяване, когато няма изявени симптоми.


Какво трябва да се знае за изследването на СА 19-9 в кръвта?

Преди теста


Обикновено не е необходимо пациентът да преминава специална подготовка преди процедурата, но е препоръчително да се консултира с лекаря за инструкции, които да следва преди изследването.


По време на теста


По време на процедурата за изследването на СА 19-9 в кръвта се взема кръвна проба, обикновено от вена, разположена от вътрешната страна на лакътя или задната част на ръката на пациента. Вземането на кръв обикновено включва следните стъпки:

 • Поставяне на турникет (еластична лента) около горната част на ръката, което ще накара вените на ръката да се изпълнят с кръв и да стана по-забележими;
 • Мястото, където ще бъде поставена иглата, се почиства с антисептик;
 • Във вената се вкарва малка игла;
 • Кръвта се събира във флакон или епруветка, прикрепена към иглата;
 • Турникетът се отстранява от ръката;
 • Иглата се отстранява и мястото се покрива с превръзка

Може да бъде почувствана лека болка или ужилване при поставяне на иглата. Някои хора могат да получат замаяност, изпотяване или гадене по време на теста. Процедурата обикновено отнема 5-10 минути.


След теста


Рисковете след кръвните тестове са много малки. Възможно е пациентът да има подуване, чувствителност, възпаление, синини или продължително кървене на мястото на пункцията. Повечето симптоми обаче отминават бързо. Редките нежелани реакции могат да включват инфекция. Необходимо е търсенето на лекар, ако бъдат забелязани признаци на инфекция или някакви дълготрайни нежелани реакции.


Какво показват резултатите от изследването на СА 19-9 в кръвта?

Нивата на CA 19-9 в кръвта се измерват в единици на милиметър (U/mL). Нормалните нива на този туморен маркер обикновено варират между 0-37 U/mL. Нивата на CA 19-9 могат да бъдат повишени при здрави хора без никакво основно заболяване.

 

Високите нива на CA 19-9 също могат да бъдат свързани с различни състояния, като:

 • Рак на панкреаса, рак на дебелото черво и ректума, рак на черния дроб, рак на жлъчния мехур, рак на жлъчните пътища, рак на стомаха, карцином на ампулата на Фатер, рак на яйчниците и рак на пикочния мехур;
 • Холангит (инфекция на жлъчните пътища);
 • Панкреатит (възпаление на панкреаса);
 • Цироза на черния дроб;
 • Запушване на жлъчните пътища, например от камъни в жлъчката

Тъй като повишените нива на  CA 19-9 в кръвта невинаги са признак на здравословен проблем, все още са необходими проучвания, които да определят как точно да бъде тълкувано изследването на CA 19-9 при диагностика, прогноза и лечение на различни състояния. Изследването на CA 19-9 най-често се използва заедно с други видове тестове. Начинът, по който се тълкува изследването на CA 19-9 в кръвта зависи от контекста, в който се използва този тест, затова лекарят може най-добре да обясни резултатите от него.


Референции:
1. Kim S, Park BK, Seo JH, et al. Carbohydrate antigen 19-9 elevation without evidence of malignant or pancreatobiliary diseases
2. National Cancer Institute. Dictionary of cancer terms: Tumor marker
3. National Cancer Institute. Dictionary of cancer terms: Ca 19-9
4. Pavai S, Yap SF. The clinical significance of elevated levels of serum CA 19-9
5. MedlinePlus: National Library of Medicine. CA 19-9 blood test (pancreatic cancer)