Нефректомията представлява хирургична операция за отстраняване на целия бъбрек или на част от него. Тя се дели на два вида - пълна и частична.


Радикална (пълна) нефректомия представлява премахване на целия бъбрек и често някои допълнителни структури, като част от уретера, който свързва бъбрека с пикочния мехур или други съседни структури като надбъбречната жлеза или лимфните възли.


При частичната нефректомия се отстранява само засегнатия участък, като останалата здрава част от бъбрека остава непокътната.Най-често нефректомия се извършва при лечение на рак на бъбрека или за отстраняване на доброкачествен тумор. В някои случаи се извършва нефректомия за справяне с болестно състояние на сериозно увреден бъбрек, както при бъбречни кисти, вродени аномалии и други.


В случай на донорна нефректомия, урологът премахва здрав бъбрек от донор за трансплантация на реципиент, който се нуждае от функциониращ бъбрек.


Нефректомия може да извърши чрез единичен разрез на коремната стена (отворена нефректомия) или чрез серия от малки разрези през коремната стена и с помощта на камера и малки инструменти (лапароскопска нефректомия).


В някои случаи тези лапароскопски процедури се извършват с помощта на роботизирана хирургия. При роботизираната хирургия урологът управлява робота чрез компютърна конзола близо до операционната маса.


Често показание за извършване на нефректомия е при отстраняване на злокачествен тумор. Най-често срещаният рак на бъбреците при възрастни е бъбречно-клетъчният карцином.
Бъбречните тумори при деца са рядкост, като най-честият тумор на бъбрека при тях е тумор на Вилмс.


Решението за това колко бъбречна тъкан да се премахне зависи от следните показания:

  • Дали туморът е ограничен само в бъбрека
  • Дали има повече от един тумор
  • Дали и двата бъбрека са засегнати
  • Дали ракът засяга тъканите в близост до бъбрека
  • Колко добре функционира другият бъбрек
  • Дали други заболявания засягат бъбречната функция
  • Дали общата функция на бъбреците е добра

Урологът взема решението въз основа на резултатите от образните изследвания, които могат да включват: компютъризирана томография, ядрено-магнитен резонанс и ултразвук.


Може също така да се наложи частична или радикална нефректомия, за да се отстрани нефункционираща бъбречна тъкан, поради травматично нараняване или други заболявания.