Какво представлява хематокритът?

Хематокритът представлява процентът на червените кръвни клетки в кръвта. Ниските нива на червени кръвни клетки показват състояния като анемия. Високите нива на червени кръвни клетки могат да сигнализират за полицитемия (висока концентрация на червени кръвни клетки в кръвта), увеличавайки риска за развитие на кръвен съсирек (тромб).

 


При наличие на чувство на умора, замаяност или недостиг на въздух при пациент, лекарят може да поиска да изследва неговите нива на хематокрит, за да види дали тези нива попадат в нормален диапазон или не.

 

Какво представляват червените кръвни клетки?

Хематокритът представлява процента на червените кръвни клетки в тялото. Например, ако човек има 50 милилитра (ml) червени кръвни клетки в 100 ml кръв, неговото ниво на хематокрит е 50%.

 

Червените кръвни клетки (еритроцити) пренасят кислород в тялото и придават характерния червен цвят на кръвта. Освен кислород те съдържат и хемоглобин, протеин, който се свързва с молекулите на кислорода. Това позволява на червените кръвни клетки да поемат кислород от белите дробове и да го доставят в тялото. Адекватното количество червени кръвни клетки е от съществено значение за поддържане на гладкото протичане на процесите в тялото.

 

Защо се изследват нивата на хематокрит?

Множество състояния могат да повлияят на производството на червени кръвни клетки или на техния жизнен цикъл. Това може да затрудни медицинските специалисти да диагностицират тези състояния. Лекарят ще използва изследването на хематокрит, за да потвърди дали броят на червените кръвни клетки на дадено лице влияе върху неговото здравословно състояние. Нивата на хематокрит обикновено се изследват като част от пълната кръвна картина (ПКК).

 

Пълна кръвна картина (ПКК) се състои от набор от тестове и може да включва:

  • Брой червени кръвни клетки;
  • Брой ретикулоцити (млади червени кръвни клетки);
  • Анализ на нивото на хемоглобина;
  • Анализ на червените кръвни клетки, включително размер и форма;
  • Изследване на белите кръвни клетки;
  • Изследване на тромбоцити

Лекарят също ще вземе предвид пола, расата и възрастта на пациента. Важно е да се отбележи, че определени състояния, свързани с кръвта, като сърповидно-клетъчна анемия, засягат определени демографски групи с по-високи нива. Специалистът може да поиска чести изследвания на хематокрит, за да наблюдава ефекта от химиотерапията върху костния мозък на даден пациент.

 

Какво може да означават резултатите от изследването на хематокрит?

Както високите, така и ниските нива на хематокрит могат да бъдат вредни за здравето и да са резултат от различни състояния и фактори на начина на живот.

 

Нормални нива на хематокрит


Различните лаборатории имат различни критерии, по които определят по различен начин референтните стойности на хематокрит. Проучване от 2017 г. обаче е установило, че следните диапазони са в норма:

  • Мъже: 42-52%;
  • Жени: 37-47%;
  • Деца: 30–44%, в зависимост от възрастта и пола им

Новородените бебета имат високи нива на хематокрит, които постепенно намаляват с напредване на възрастта.

Ако пациент наскоро е получил кръвопреливане, това може да повлияе на неговите резултати. Освен това бременните жени може да имат по-ниски нива от обичайните, тъй като при тях тялото увеличава своя кръвен обем по време на бременността. Други фактори, като тютюнопушене и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), могат да повишат нивата на хематокрита.

 

Ниски нива на хематокрит

 

Ниво на хематокрит под 35% при жените и 41% при мъжете се счита за ниско. Ниво под тази стойност може да означава хронична анемия.

 

Високи нива на хематокрит

 

Нивата на хематокрит над типичните граници могат да имат неблагоприятни ефекти. Повишените нива на хематокрит е възможно да показват сериозни основни здравословни проблеми.

 

Референции:
1. Testing.com: Order Lab Tests and Blood Tests Online. Complete blood count (CBC)
2. National Center for Biotechnology Information (NCBI). Mondal, H., et al. (2022). Hematocrit
3. National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI). Polycythemia vera
4. Medical News Today. What is a normal hematocrit level?