Кардиоверсията представлява метод за възстановяване на правилните електрически импулси в сърцето. Някои от анормалните сърдечни ритми, като предсърдното мъждене, изискват лечение, но обикновено не са животозастрашаващи. В други случаи неправилният сърдечен ритъм е фатален и кардиоверсията може да бъде животоспасяваща.

 

Кардиоверсията може да се постигне чрез лекарства, предназначени да възстановят сърдечния ритъм, електричество за неговото рестартиране или комбинация от двете. След като сърдечният ритъм на пациента е успешно стабилизиран, лечението се съсредоточава върху основната причина за нарушения сърдечен ритъм.


Какви са рисковете при кардиоверсия?

Рисковете и противопоказанията при електрическата кардиоверсия зависят от вида ѝ, който се използва, и състоянието, което се лекува. Например никой човек, който има пулс, не трябва да бъде дефибрилиран. Освен това съществува очевиден риск от използването на дефибрилатор, когато човек е в контакт с вода, като плувен басейн.

 

Кардиоверсия, която се използва при лице с предсърдно мъждене, може потенциално да доведе до животозастрашаващи състояния. Тези рискове включват:

Хората, които имат този проблем със сърдечния ритъм, често получават разредители на кръвта, наречени антикоагуланти, за да бъде предотвратено образуването на кръвни съсиреци, ако им предстои процедура за кардиоверсия.

Какви са страничните ефекти от кардиоверсията?

Много хора изпитват значително и незабавно подобрение на своите признаци и симптоми, когато кардиоверсията е успешна. След това основната причина за сърдечната аритмия става фокус на лечението.

Ако процедурата не е подобрила ритъма при първия опит, често следва втори опит. В повечето случаи пациентите могат да понесат множество опити за доставяне на електрически ток към сърцето или дози лекарства без вреда.

 

Възможно е пациентът да изпита нежелани реакции след електрическа кардиоверсия. Някои от тези общи нежелани реакции са:

  • Дразнене в близост до местата на разположение на електродите;
  • Болка и раздразнение в областта на гърдите;
  • Безпокойство

Когато пациентите са лекувани с медикаменти за аритмии, те могат да получат сърцебиене, тъй като лекарството работи за промяна на сърдечния ритъм. Това обикновено продължава няколко секунди.

 

Референции:
1. American Heart Association. Cardioversion
2. American Heart Association. Implantable cardioverter defibrillator (ICD)
3. January CT, Wann LS, Alpert JS, et al. 2014 AHA/ACC/HRS guideline for the management of patients with atrial fibrillation: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society