Поставянето на пейсмейкър е необходимо, ако т. нар. електрическа система на сърцето, която го „кара“ да тупти, не работи правилно. 
 
Сърцето ни представлява мускул с четири прегради (камери). Кръвта се събира в горните две – предсърдията, преди да премине към двете долни - камерите. Когато камерите се свиват, кръвта от дясната се изпомпва към белите дробове, а тази от лявата камера – към останалата част на тялото. 
 
Сърцето има свой естествен пейсмейкър, наречен синоатриален възел. Той контролира сърдечния ритъм като прецизно определя кога мускулите на предсърдията и камерите да се свиват. Електрическите сигнали от синоатриалния възел достигат до камерите през тясна пътека. 
 
Може да се стигне до проблем с електрическа система на сърцето, ако функцията на синоатриалния възел доведе до много бързо, много бавно или неравномерно туптене на сърцето. Тези проблеми може да се дължат на сърдечни заболявания, прием на медикаменти или операция на сърцето. 
 
Преди самата процедура по поставяне на пейсмейкъра, трябва да се проведат някои тестове и изследвания. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
При самото поставяне хирургът следва да направи малък разрез под ключицата. Проводниците на устройството се поставят в подключичната вена, след което се прокарват към сърцето, докато достигнат правилното предсърдие. През цялото време хирургът наблюдава рентгенови снимки, за да може да постави проводниците на правилното място. 
 
Веднъж тествани, те ще бъдат свързани към устройството, след което то се поставя в малка торбичка, която хирургът прави под кожата – под ключицата. След това разрезът се затваря.