Какво представляват кистите на хранопровода?

Кистата е доброкачествено образувание, което представлява кухина, която е изпълнена със съдържание. Кистите на хранопровода могат да се разделят на две категории - обикновени кисти с епителна обвивка и кисти, които възникват при дублиране на хранопровода, което представлява ембрионално удвояване на част от мускулатурата и субмукозата на хранопровода без удвояване на епитела.


Вътрешната страна на обвивката на кистата може да включва различни видове епителна тъкан, дори и стомашна лигавица.Какви са симптомите на кистите на хранопровода?

Кървенето може да бъде представителен симптом, ако стомашната лигавица присъства в кистата. Другите видове лигавици не са специфично свързани със определени симптоми.


Симптомите са причинени от компресиране на околните структури.

 

Приблизително 60% от кистите на хранопровода се появяват в долната трета на хранопровода, където трудността при преглъщане от компресия е най-честият симптом; 20% се срещат в горната трета на хранопровода, където дихателната трудност от притискането на трахеобронхиалното дърво е най-честият симптом; и 20% се появяват в средната трета на хранопровода, където ретростерналната гръдна болка и затруднено преглъщане са най-честите симптоми.


Кистите в долната трета на хранопровода могат да причинят сърдечни аритмии. Колкото по-голяма е кистата, толкова по-голяма е вероятността тя да причини симптоми.


Каква е честотата на кистите на хранопровода и каква е прогнозата?

Кистите на хранопровода са рядкост, но истинската им честота не е известна. Няма голямо изследване, което да определя истинската честота на кистите на хранопровода. Те обикновено се групират с други доброкачествени лезии на хранопровода и представляват 20% от тези лезии.


Много пациенти с кисти на хранопровода са асимптомни и никога не са диагностицирани. До 80% от тези кисти се диагностицират в детска възраст.


Ако кистата е напълно резецирана (изрязана), рядко се появява отново. Заболеваемостта е ниска. Като цяло, прогнозата за повечето пациенти е добра, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Може да възникне злокачествена дегенерация, макар и рядко.


Как се поставя диагнозата за киста на хранопровода?

Радиографията, снемането на анамнеза и физикалният преглед, обикновено потвърждават диагнозата. Чрез радиография в гръдния кош може да се открие киста в медиастинума (средостението).

 

Рентгеновото изследване с поглъщане на бариева каша може да разкрие компресия на хранопровода без улцерация (образуване на язва).


Компютърната томография може да открие пълна с течност кистозна структура, произхождаща от хранопровода. Рентгенографските находки в гръдния кош, които предполагат маса в медиастинума, трябва да бъдат последвани от томографско изследване. Магнитен резонанс може също да помогне за диагностицирането на кистата на хранопровода.


Трябва да се извърши езофагоскопия (eндоскопско изследване, при което се оглежда вътрешността на хранопровода с помощта на езофагоскоп), за да се огледат очертанията на обазуванието, както и да се изключи злокачествеността му. За целта, трябва да бъде взета и биопсия (процедура, чрез която се взема малко парченце тъкан за изследване).


Какво е лечението за кистата на хранопровода?

Кистите на хранопровода трябва да бъдат оценени и после резецирани, освен в случаите, когато други заболявания на пациента забраняват операцията.

 

Като се има предвид, че близо 75% от пациентите с кисти на хранопровода развиват симптоми, кистите трябва да бъдат резенирани, още когато бъдат диагностицирани.

 

Ендоскопска операция може да се осъществи, защото е минимално инвазивен подход за лечение.