Учени от Обединеното кралство установили, че при децата със  синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD), хромозомните  мутации са значително по-чести, отколкото при връстниците им.

 

Резултатите от изследването проведено то Anita Thapar и колегите и от Калифорнийския университет са публикувани в списание The Lancet.
 

 


Хиперактивността е нервно-психично разстройство, което се характеризира с дефицит на внимание или импулсивно поведение, което не съответства на възрастта на детето. Хиперактивните деца от самото си раждане са свръх подвижни, превъзбудени, нямат здрав пълноценен сън, нямат апетит, трудно наддават на тегло.

 

 

Изследователите анализирали генома на 366 деца с  ADHD на възраст между 5 и 17 години. Получените данни били сравнени с наследствената информация на 1047 здрави деца от контролна група, при които нямало симптоми на хиперактивност.
 


В хода на изследването учените открили при хиперактивните доброволци 57 различни вариации на определени гени, дължащи се на хромозомни мутации и по-специалноповтаряне или отсъствие на хромозомен участък.
 


При контролната груба били установени 78 промени в генома. Като се вземе предвид броя на доброволците в двете групи се вижда, че хромозомните мутации при децата с хиперактивност са над два пъти по-чести отколкото при връстниците им.
 


Учените са изяснили, че при децата с AHAD, при които има интелектуали нарушения и дори забавяне на развитието, генните вариации се срещат 3,4 пъти повече, отколкото при децата с нормално когнитивно развитие.
 


Авторите на изследването забелязали, че определени мутации се срещат най-често в тези участъци на хромозомите, които в хода на предишни изследвания са били свързани с развитието на аутизъм или шизофрения.
 


По думите на Anita Thapar, тя и колегите и за първи път успели да установят връзката между синдрома на хиперактивност и хромозомните мутации.

 

Тя добавя, че получените резултати все още нямат диагностична стойност, тъй като в проучването са участвали само доброволци от европеидната раса.