Менопаузата е период на физиологично отпадане на яйчниковата функция. По дефиниция тя е последният менструален период, потвърден след 12 месеца аменорея (при отсъствие на патологични причини за това). 
 
Средната възраст за настъпване на естествената менопауза е 51 години. Менопаузата, настъпила преди или на 45 годишна възраст се означава като ранна менопауза, а тази преди или на 40-годишна възраст, като преждевременна овариална недостатъчност.
Няколко години преди настъпването на менопаузата и 12 месеца след това жената е в така наречения „перименопаузален период”, който обичайно протича с редица оплаквания.
 
Клиничните прояви могат да се класифицират в три типа:
  • Нарушения, свързани с пременопаузално покачване на естрогеновите нива – дисфункционални маточни кръвотечения, ендометриоза, рак на ендометриума.
  • Нарушения, свързани с постменопаузално спадане на нивата на естрогените, в резултат на което се появяват т.нар. „горещи вълни” и други вазомоторни оплаквания, също урогенитална атрофия с диспареуния (белезненост при полов акт), остеопороза и др.
  • Странични ефекти от хормоно-заместителната терапия.
„Горещите вълни” са сред най-честите симптоми, свързани с отпадане на яйчниковата функция. Над 75% от жените имат тези оплаквания в период от 2 години около менопаузата.
 
Допълнително, жените в менопауза съобщават също за уринна стрес инконтиненция, парене при уриниране, мускулно-скелетни болки, намалена концентрация, намалено либидо, повишена нервност, безсъние.
 
Известно е, че жените са биологично по-привилегированият пол по отношение сърдечно-съдовия риск спрямо мъжете. Естрогените играят протективна роля у  жената по отношения на сърдечно-съдови заболявания. След спадане на нивата им през периода на менопауза рискът им се изравнява с този на мъжете.
 
Естрогените оказват протективно действие и върху костите, като след настъпване на менопаузата се увеличава драстично костната резорбция, с което расте и т.нар. фрактурен риск.
 
Целите на хормон-заместителната терапия (ХЗТ) са заместване с естествени хормони, които вече яйчниците не произвеждат. Изхождайки от всички негативни последици на отпадане на яйчниковата функция у менопаузалната жена, през 60-90-те години на миналия век е било широко застъпено схващането, че всяка жена трябва да приема хормон-заместителната терапия.
 
Няколко години по-късно проучването Nurses Health Study първи показва негативните ефекти от нея. През 2002 година  Women`s Health Initiative Study задълбочава познанията за рисковете от хормон-заместителната терапия.
 
Години след това резултатите от тези проучвания бяха ревизирани и преанализирани. Средната възраст на жените, включени на хормон-заместителна терапия е била 63 години, като процентът на жените на 50-54 годишна възраст е бил едва 3,5%. 
 

Тези резултати поставят въпросите: За или против хормон-заместителната терапия и ако е „да” – до каква възраст?

 

Според съвременните препоръки ползите от хормон-заместителната терапия могат да се очакват при ранно започване на лечението - още в перименопаузалния период, преди настъпването на трайни тъканни промени във връзка със стареенето. 


 

NEWS_MORE_BOX
 
Основният принцип е използване на нискодозирани медикаменти за най-малкия възможен период.
 
Стартирането на терапия възможно най-рано след настъпване на менопаузата (до 10 години) е най-безопасна и подобрява най-ефективно вазомоторните оплаквания и консолидацията на паметта.
 
Преди започване на терапията е необходимо при всяка една жена да се оценят съответните ползи и рискове, като подходът е индивидуален. В съображение трябва да влязат приоритетите за качество на живот и индивидуалните рискове, като възраст, време на настъпване на менопаузата, риск от настъпване на венозна тромбOемболия, сърдечни заболявания, инсулт и рак на гърдата. 
 
От страна на клинициста това включва подробно снемане на анамнеза, както и провеждане на контролни мамография и цитонамазка.
 

Обобщено кандидатите за хормон-заместителната терапия могат да бъдат:

  • Жени около възрастта на менопауза с тежък климактеричен синдром и висок риск от фрактури.
  • Жени с ранна менопауза или преждевременна овариална недостатъчност, при които продължителността на терапия може да бъде най-малко до средната за настъпване на менопауза възраст (т.е. 51 години).
  • Жени в постменопауза с висок риск от костни фрактури – като превенция на остеопороза, когато не може да се прилага алтернативно лечение.