1.  Какво представлява холерата?

 

Холерата е остро инфекциозно заболяване на тънките черва, причинявано от патоген, известен като Vibrio cholerae.


 

2.  Как се разпространява заболяването?

 

Холерата се разпространява най-често чрез заразена храна или вода и много рядко от човек на човек. Освен у хора, причинителят се открива още и в мекотели, най-вече миди, и планктон. Счита се, че те биват заразявани чрез отходните и канализационни води, които се изливат в сладководни или соленоводни басейни. Възможно е да настъпи заразяване след консумиране на недобре приготвена морска храна, която е заразена с холерния причинител. По-често това става след консумиране на храна, в която причинителят е попаднал поради недобра хигиена.

 

3.  Какви са симптомите на заболяването?

 

Един до пет дни след поглъщане на живи бактерии започва внезапна и профузна диария. Тя има характерен вид, наподобяващ оризова вода, поради което често бива наричана така. Ако холерата не бъде лекувана, може да се наблюдава изхвърляне на 10 – 20 литра телесни течности под формата на фецес. Наблюдава се и повръщане на бистра течност. Обилните диария и повръщане причиняват изключително тежко обезводняване, при което очите хлътват, а кожата се набръчква и посинява, поради което холерата е била наричана „синята смърт“. Ако не бъдат взети мерки за лечение на инфекцията и възстановяване на загубените течности и електролити, настъпват тежка аритмия, обезводняване и смърт.

 

4.  Какво е лечението?

 

Приемът на антибиотици или химиотерапевтици (доксициклин, еритромицин, ко-тримоксазол, хлорамфеникол и др.) съкращава продължителността на боледуването и нуждата от вливане на течности. Пълното възстановяване е възможно дори и без употреба на антибиотици, стига пациентът да бъде постоянно оводняван с достатъчни количества електолитни разтвори.

NEWS_MORE_BOX

5.  Каква е прогнозата?

 

При правилно провеждане на лечението, смъртността е под 1%. Ако болният не бъде лекуван, смътността превишава 50%.

 

6.  Каква е профилактиката?

 

Превенцията се заключава най-вече в поддържане на санитарно-хигиенните изисквания и норми за работа с отпадни води, хранителни продукти и т.н. Подобряването на хигиената в западните страни практически е елиминирало епидемиите от холера, които се наблюдават само в слабо развити страни и региони, най-вече такива с недобро водоснабдяване и канализация. У нас холерата е ограничена само до епизодични случаи или групови заразявания в обществени кухни.

 

Създадени са и ваксини против холера. У нас не се прилага масово ваксиниране. Ваксината се препоръчва само при пътуване в ендемични райони.