Ново проучване хвърля светлина върху връзката между субклиничния хипотиреоидизъм, сърдечносъдовите заболявания и смъртността.


Проучването е кохортно и е проведено върху данни за 9020 възрастни в САЩ. Изследването показва, че част от причините за съществуването на вече познатата връзка - високи нива на тиреотропин (ТSH) - висок риск от смъртност, се откриват във връзката между сърдечносъдовите заболявания и субклиничния хипотиреоидизъм.


Субклиничният хипотиреоидизъм е състояние, което засяга 10% от възрастната популация. Изявява се лабораторно с повишени нива на TSH и нормални нива на свободен Т4 (тироксин). Въпреки, че се нарича субклиничен, за някои пациенти състоянието може да протича с явни симптоми на хипофункция на щитовидната жлеза - косопад, умора, трудно отслабване, липса на енергия, запек, невъзможност за концентрация, депресия и др.Предходно клинично проучване разкрива връзката между изявен и субклиничен хипотиреоидизъм и сърдечносъдови патологии като: левокамерна дисфункция, ендотелна дисфункция, повишена ригидност на интимата на съдовете, диастолна дисфункция, перикарден излив и повишена съдова резистентност.

 

Други епидемиологични проучвания демонстрират връзката между субклиничният хипотиреодизъм и високо нормалните нива на ТSH (близко или малко над горна референтна стойност) с инсулинова резистентност, дислипидемия, артериална хипертония и други елементи на метаболитния синдром.


Въпреки всички доказателства за влиянието на хипофункцията на щитовидната жлеза върху сърдечния метаболизъм, каузалната връзка между субклиничния хипотиреоидизъм и смъртността от сърдечносъдови заболявания, остава неясна.


Скорошен мета-анализ, проведен от Thyroid Studies Collaboration, не открива по-висок риск от сърдечни заболявания и смъртност при възрастни със субклиничен хипотиреоидизъм, сравнени с еутироидни възрастни. Това е причината в актуалните гайдлайни по ендокринология да не се препоръчва хормонално заместващо лечение на пациенти със субклиничен хипотиреоидизъм. В противоречие на това, други проучвания загатват, че дори нива на TSH близо до горна граница са свързани с повишен сърдечносъдов риск, както при хора от нормалната популация, така и при такива с хронични бъбречни заболявания.


Данните на настоящото проучване са подбрани от NHANES чрез сложен статистически процес (от 2002 до 2012 година). В данните има информация за анамнези, физикални прегледи, резултати от кръвни тестове и изследвания на урина, вкл. серумни нива на TSH и ft4. Участниците в проучването, които са подбрани от 20 годишна възраст нагоре, след това са проследявани проспективно до 2015 г. (за смъртност). След изключване на бременните и кърмещите, пациентите, приемащи хормонозаместителна терапия, тези, които не са предоставили информация дали са пушачи и др., в кохортата влизат 9020 души.


За референтни граници на TSH са определени стойности от 0,34 до 5.60 mIU/L, a за ft4 - 0,6- 1,6 ng/dl. Високо-нормалните стойности на TSH са в границата 1,96 - 5,6 mIU/L.


След анализ на данните, става ясно, че сърдечносъдовите заболявания имат отношение към 14,3% от смъртността по всякакви причини при субклиничен хипотиреоидизъм и към 5,9% от смъртността, свързана с високо-нормални нива на TSH.

 

Рискът за смъртност от сърдечносъдови заболявания при хипотиреоидизъм е по-висок сред жените и сред участниците на възраст над 60 години.


Въпреки красноречивите резултати, проучването не може да даде категорична позиция относно ползите от ранното прилагане на хормон с цел предотвратяване на сърдечносъдовите инциденти. Проучването не може да изключи категорично обратна каузалност между сърдечносъдовите патологии и субклиничния хипотиреоидизъм.

 

Източници:

Inoue K, Ritz B, Brent GA, Ebrahimi R, Rhee CM, Leung AM. Association of Subclinical Hypothyroidism and Cardiovascular Disease With Mortality. JAMA Netw Open. 2020;3(2):e1920745. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.20745

Biondi  B, Cappola  AR, Cooper  DS.  Subclinical hypothyroidism: a review.  JAMA. 2019;322(2):153-160. doi:10.1001/jama.2019.9052
Biondi  B, Palmieri  EA, Lombardi  G, Fazio  S.  Effects of subclinical thyroid dysfunction on the heart.  Ann Intern Med. 2002;137(11):904-914. doi:10.7326/0003-4819-137-11-200212030-00011
Cooper  DS, Biondi  B.  Subclinical thyroid disease.  Lancet. 2012;379(9821):1142-1154.
Rodondi  N, den Elzen  WPJ, Bauer  DC,  et al; Thyroid Studies Collaboration.  Subclinical hypothyroidism and thRhee  CM, Kim  S, Gillen  DL,  et al.  Association of thyroid functional disease with mortality in a national cohort of incident hemodialysis patients. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100(4):1386-1395. doi:10.1210/jc.2014-4311
Hyland  KA, Arnold  AM, Lee  JS, Cappola  AR.  Persistent subclinical hypothyroidism and cardiovascular risk in the elderly: the cardiovascular health study.  J Clin Endocrinol Metab. 2013;98(2):533-540. doi:10.1210/jc.2012-2180
T, Lytvyn  L,  et al.  Thyroid hormones treatment for subclinical hypothyroidism: a clinical practice guideline.  BMJ. 2019;365:l2006. doi:10.1136/bmj.l2006
Rhee  CM, Ravel  VA, Streja  E,  et al.  Thyroid functional disease and mortality in a national peritoneal dialysis cohort.  J Clin Endocrinol Metab. 2016;101(11):4054-4061. doi:10.1210/jc.2016-1691
Inoue  K, Tsujimoto  T, Saito  J, Sugiyama  T.  Association between serum thyrotropin levels and mortality among euthyroid adults in the United States.  Thyroid. 2016;26(10):1457-1465. doi:10.1089/thy.2016.0156
Le  TN, Celi  FS, Wickham  EP  III.  Thyrotropin levels are associated with cardiometabolic risk factors in euthyroid adolescents.  Thyroid. 2016;26(10):1441-1449.