Хипопаратиреоидизмът е рядко ендокринно заболяване, при което недостатъчната продукция на паратхормон води до понижаване на серумните нива на калций (хипокалциемия).

 

Паратхормонът е хормон, отделящ се от паращитовидните жлези. Те са 4 малки жлези, разполагащи се по задната повърхност на щитовидната жлеза. Основната функция на хормона е да поддържа нивата на калций в референтни стойности. Калцият е особено необходим за нормалното функциониране на костите, мускулите, нервите и другите клетъчни структури.  


 

Причини за хипопаратиреоидизъм

 

Най-честата причина за настъпване на хипопаратиреоидизъм е оперативното премахване на паращитовидните жлези по време на хирургично лечение в областта на шията. Други по-редки причини са: автоимунна деструкция на паращитовидните жлези, вроден хипопаратиреоидизъм и също т. нар. индиопатична форма, при която причината за настъпването на заболяването не е известна.

 

Как се поставя диагнозата?

 

Установяването на ниски нива на калций в кръвта при наличието на симптоми, насочващи към хипокалциемия (парестезии, изтръпване, мравучкане, потрепване на мускулите, поява на крампи и тетанични пристъпи) може да предпожи наличието на хипопаратиреоидизъм. Допълнително е необходимо да се изследват нивата на паратхормона, които при това състояние са ниски, както и на фосфор, магнезий и витамин Д.

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

Когато причината за хипопаратиреодизма е хирургична, клиничните прояви може да са налице още в рамките на няколко часа или дни след операцията.

 

Какво включва лечението на хипопаратиреоидизма?

  1. Започва се със заместително лечение с калциеви препарати. Таблетната форма съдържа калциев карбонат. Приемът й трябва да става по време на хранене, поради необходимостта от кисела среда за усвояването й.
  2. Активна форма на витамин Д (1,25-дихидрокси-витамин Д) е необходим за правилното усвояване на калций в стомашно-чревия тракт и е задължителен компонент от терапевтичния режим на хипопаратиреоидизма.
  3. Понякога при ниски нива на магнезий в кръвта, към лечението може да се добавят и магнезиеви препарати. Магнезият е необходим микроелемент за правилното функциониране на паратхормона.
  4. Заместително лечение с щитовидни хормони може да е необходимо  при съпътващ също и хипотиреоидизъм.

 

Какво е важно да знае всеки човек, провеждащ лечение за хипопаратиреоидизъм?

 

Целта на лечението му е повлияване на симптомите, свързани с хипокалциемията, а не възстановяване на нормалните стойности на калций в кръвта! Това е важно, защото при отсъствието на паратхормон се установяват по-високи нива на калций в урината и това може да бъде предпоставка за появата на камъни в бъбреците, дори и при нормални нива на калций в кръвта.

 

Прицелните нива на калций при провеждащо се заместително лечение с калциеви препарати трябва да са между 2,00-2,25 ммол/л. Тези стойности са приблизителни и зависят от клиничната симптоматика на пациента.

 

За адекватното повлияване на оплакванията и постигането на прицелни нива на калций е необходим и прием на достатъчно количество активен витамин Д – калцитриол. Той е необходим за доброто усвояване на приетия с храната калций в чревния тракт, което ще намали съответно нуждата от калциева суплементация.

 

Дозата на калцитриола трябва да бъде разделена на няколко приема в рамките на деня.

 

Знайте, че при стартиране на лечението може да са необходими няколко месеца, докато се постигне добър баланс. Имайте също предвид, че с времето Вашите нужди от медикаментозно лечение може да се променят. Това обикновено се изразява в увеличаване или намаляване на нуждите от калций, сигнал за което ще бъдат някои разпознаваеми симптоми. Затова е много необходимо да ги познавате добре и да заете какво да правите.

 

Понякога дори при достигане на серумни нива на калций в референтни граници (2,20-2,60 ммол/л) симптомите може да са все още налице. В такива моменти би било полезно воденето на дневник, в който да отбелязвате измерваните нива на калций в кръвта, дозата на вашето лечение и оплакванията Ви. Това ще Ви помогне да разпознавате Вашите симптоми и да разберете какво се случва с тялото Ви.

 

Към продължението на материала