Физиологично през периода на бременността настъпват, както функционални, така и структурни промени в щитовидната жлеза. 
 
През първия триместър плодът все още няма собствена щитовидна жлеза, поради което той разчита на майчините щитовидни хормони. В отговор на тези повишени нужди функцията на жлезата се стимулира под действието на човешкия хорионгонадотропин (бета-ЧХГ) – хормон, който започва да се синтезира по време на бременност и е показател за настъпването й.
 
Повишените нива на бета-ЧХГ стимулират щитовидната жлеза да продуцира тиреоидни хормони, което може да причини симптоми на хипертиреоидизъм. В тези случаи настъпва състояние, известно като гестационен хипертиреоидизъм. Той обичайно протича леко, има самоограничаващ се ход и се наблюдава през първия триместър на нормално протичаща бременност. 
 
Международните препоръки за третиране на това състояние са: 
  • Постоянно наблюдение на бременната жена – физикален преглед и изследване на щитовидните хормони на всеки 3-4 седмици.
  • Терапия с тиреостатици не се препоръчва.
  • В случаите с по-изразена симптоматика се препоръчва употребата на бета-блокери – пропранолол или метопролол до овладяване на това транзиентно състояние.
 
Другата най-честа причина за развитие на хипертиреоидизъм през бременността е Базедовата болест. Тя е автоимунно заболяване, протичащо с образуване на автоантитела, насочени към щитовидната жлеза, предизвикващи увеличаване на размера й и повишаване на функцията й. Засяга около 1 на 1500 бременни жени. 
 
Обичайно се развива през първия триместър на бременността или тогава настъпва клиничната й изява при подлежащо преди зачеването заболяване. С напредване на бременността рискът за дебют на Базедовата болест намалява, поради повишаване на имунния толеранс. 
 
За разлика от гестационния хипертиреоидизъм, Базедовата болест изисква провеждане на лечение, защото хипертиреоидизмът крие риск, както за майката, така и за детето.
NEWS_MORE_BOX
 

Рискове за майката

Нелекуваният по време на бременността хипертиреоидизъм повишава риска от развитие на хипертиреоидна криза, както и настъпването на прееклампсия. Клиничните белези на заболяването драматично се подобряват през третия триместър, но след раждането се наблюдава влошаване и задълбочаване на тиреотоксикозата.
 

Рискове за плода

Нелекуваният хипертиреодизъм може да е причина за: тахикардия у плода, изоставане в растежа му спрямо съответната гестационна седмица, мъртвораждане и вродени малформации.


 
ТСХ-рецепторните антитела, повишени при Базедова болест, преминават плацентарната бариера и могат да атакуват щитовидната жлеза на плода. Това може да е причина за образуване на гуша при новородените. Състоянието е много рядко срещано, защото тиреостатиците, които се използват за лечение, също преминават трансплацентарно. Те оказват и имуномодулиращо, освен потискащо функцията на жлезата действие, т.е. те намаляват нивата на циркулиращи антитела.
 
Безспорно най-препоръчително е адекватното и достатъчно ефективно лечение на Базедовата болест, когато тя се е изявила преди зачеване, с оглед понижаване нуждата от тиреостатично лечение през бременността.
 
Рисковете за плода произлизат и от самото тиреостатично лечение, защото то също преминава трасплацентарно. Затова принципите на лечение с тези медикаменти по време на бременност са използване на най-ниската възможна доза, с която да се контролира майчиният хипертиреоидизъм.
 
Двата използвани тиреостатика са метимазол и пропилтиоурацил. Ползата от лечението с тях надвишава потенциалния риск, ако то е внимателно провеждано.
 
Предпочитаният медикамент за лечение на хипертиреоидизма през първия триместър е пропилтиоурацил, поради известен по-малък риск от родилни дефекти. След навлизане във втори триместър обаче се препоръчва преминаване на терапия с метимазол, тъй като пропилтиоурацилът има хепатотоксичен ефект и продължителното лечение с него е нежелателно. 
 
Препоръчва се поддържане на щитовидните хормони – FT4  и FT3 в горната референтна граница при максимално ниска доза на тиреостатика.