Хиперкапния или хиперкарбия представлява състояние на натрупване на твърде голямо количество въглероден диоксид (CO2) в кръвта. Обикновено това състояние се случва в резултат на хиповентилация или невъзможност за правилно дишане и получаване на достатъчно кислород в белите дробове.


Кой е изложен на риск от хиперкапния?

Някои рискови фактори за развитието на хиперкапния, особено в резултат на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), включват:


  • Активно пушене на цигари, пури или лули;
  • По-голяма възраст, тъй като много състояния, които причиняват хиперкапния, са прогресиращи и обикновено не започват да показват симптоми преди 40-годишна възраст;
  • Наличие на астма, особено при пушачи;
  • Вдишване на изпарения или химикали в среда на работното място, като фабрики, складове, заводи

Късното диагностициране на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) или друго заболяване, което причинява хиперкапния, също може да увеличи риска от появата на състоянието. Полезно е посещението при лекар поне веднъж годишно за пълен физикален преглед, за да бъде сигурно, че цялостното здраве на пациента е в добро състояние.


Как се диагностицира хиперкапния?

Ако лекарят смята, че при даден пациент се касае за хиперкапния, той вероятно ще назначи кръвни изследвания и ще преслуша дишането, за да диагностицира проблема и основната причина за него.


За диагностициране на хиперкапния обикновено се използва кръвно-газов анализ на артериална кръв. Този тест може да оцени нивата на кислород и въглероден диоксид (CO2) в кръвта.


Също така може да бъде изследвано дишането на пациента с помощта на спирометрия. При това изследване пациентът трябва да седне и да прилепи устните си плътно около мундщук, свързан към апарат, наречен спирометър и да диша. Това устройство записва количеството въздух, което пациентът вдишва и издишва, както и скоростта на дишането.


Рентгенографията или компютърна томография (КТ) на белите дробове също могат да помогнат на лекаря да провери дали пациентът има емфизем или други свързани с хиперкапния белодробни заболявания.


Какви са възможностите за лечение при хиперкапния?

Когато основно състояние причинява хиперкапния, лекарят ще създаде план за лечение на симптомите на заболяването. Специалистът вероятно ще препоръча на пациента да спре да пуши или да ограничи излагането си на изпарения или химикали, ако те са причинили свързана с ХОББ хиперкапния.


Механична вентилация


Ако състоянието на пациента стане тежко и трябва да премине на лечение в болница, може да бъде поставен на машина за механично дишане, за да бъде сигурно, че той диша правилно, като пациентът може също да бъде и интубиран. Тези лечения позволяват на пациента постоянно да получава кислород, за да бъдат балансирани нивата на CO2 в кръвта. Това е особено важно при наличие на основно състояние, което възпрепятства получаването на достатъчно кислород при нормално дишане или ако пациентът е преживял дихателна недостатъчност и не може да диша достатъчно добре сам.


Лекарства


Някои лекарства могат да помогнат на пациента да диша по-добре, те включват:

  • Бронходилататори, които помагат на мускулите на дихателните пътища да работят правилно;
  • Инхалаторни или перорални кортикостероиди, които помагат да се сведе до минимум възпалението на дихателните пътища;
  • Антибиотици при респираторни инфекции, като пневмония или остър бронхит

Терапии


Някои терапии също могат да помогнат за лечение на симптомите и причините за хиперкапния. Например, при кислородна терапия с използването на мобилно устройство.

 

Възможно е също да бъде приложена белодробна рехабилитация, която позволява промени в диетата, рутинни упражнения и други навици, които също допринасят положително за цялостното здраве на пациента. Това може да намали симптомите и възможните усложнения от основното състояние.


Хирургична операция


Някои случаи може да изискват операция за лечение или замяна на увредени дихателни пътища или дори белодробна трансплантация. При операция за намаляване на обема на белите дробове се премахва увредената тъкан, за да бъде направено място за останалата здрава тъкан и внасянето на повече кислород. При белодробна трансплантация увреденият бял дроб се отстранява и се заменя със здрав бял дроб от донор. И двете операции могат да бъдат рискови, затова трябва да бъде проведена консултация със специалист за тези опции, за да бъде изяснено дали са подходящи за конкретния случай.


Библиография:
National Center for Biotechnology Information (NCBI). Abdo, W. F., & Heunks, L. M. A. (2012). Oxygen-induced hypercapnia in COPD: myths and facts
Gunning, K. E. J. (2003). Pathophysiology of respiratory failure and indications for respiratory support
Healthline. Hypercapnia: What Is It and How Is It Treated?