Приложението на хипербарната оксигенация при деца, болни от аутизъм, показва значителен успех, сочи списание Science Daily, цитирайки ново проучване. Методът представлява приложението на кислород под налягане, по-високо от 1 атмосфера в специална за целта камера.

 

Рандомизираното, двойно сляпо проучване, проведено в САЩ, е обхванало 62 деца на възраст между 2и 7 години. При част от тях е приложено хипербарно лечение при налягане 1,3 атм, с 24% кислород в рамките на общо 40 часа. Другата група са подлагани на по-слабо повишено налягане - 1,03 атм със 21% кислород. Резултатите в клиничен аспект са отчитани по няколко утвърдени скали - Clinical Global Impression (CGI) scale, Aberrant Behavior Checklist (ABC) и Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC).


 

В първата група е установен значителен прогрес по отношение клиничната картина - комуникативните умения, когнитивните функции, контактът с хората, включително очи в очи и др. Авторите на проучването изтъкват безопасността на хипербарното лечение и в бъдеще то може да се окаже удачно средство за контрол над аутизма.