Хилоторакс представлява наличие на лимфна течност в плевралното пространство, сравнително рядко заболяване е, което може да се развие като усложнение от торакална (гръдна) и езофагеалната (на хранопровода) хирургична операция, както и от нетравматични причини като хематологични злокачествени заболявания.


За хилоторакс няма предразположение спрямо възраст или пол. Преобладаването на хилоторакс след различни кардиоторакални операции е 0,2-1%. Смъртността и заболеваемостта при случаи на хилоторакс са приблизително 10% от всички случаи. Ранните усложнения включват тежки кардиореспираторни и волемични състояния, с течение на времето може да настъпи недохранване и имуносупресия.


Руптура (разкъсване) в дуктус торацикус (основен лимфен съд , който се дренира в лява субклавиална вена) води до събиране на млекоподобна плеврална течност, богата на триглицериди и холестерол в плевралната кухина, което може да предизвика остри или хронични изменения в белодробната механика.Причините за образуването хилоторакс, които произхождат от злокачествено заболяване, съставляват повече от 50% от всички случаи и са разделени на лимфоматозни и нелимфоматозни. Лимфомът е най-честата причина, представляваща около 60% от всички случаи, като за Нехочкинов лимфом има по-голяма вероятност от Ходжкинов лимфом, като причина за хилоторакс. Нелимфоматозните причини са по-редки.


Другите причини за образуването хилоторакс може да бъдат идиопатични (от неизвестна причина), вродени и смесени или разнородни. Клиницистите трябва да отхвърлят всички възможни злокачествени причини, преди да определят причината за хилоторакса като идиопатична.

 

Вроденият хилоторакс, включващ множество аномалии на лимфните съдове или дефекти на гръдната кухина, както и потенциално свързан с други вродени аномалии, е водещата причина за плеврален излив при новородени. Други причини включват цироза, туберкулоза, саркоидоза, амилоидоза и филариоза.


Травмата е втората водеща причина за хилоторакс (25%). Той може да бъде причинен от ятрогенно увреждане (усложение при лечението) на дуктус торацикус при торакални процедури. По-специално, кардиоторакалната хирургия се свързва с 69-85% от случаите на хилоторакс при деца.


Обикновено, пациентите с хилоторакс остават асимптоматични, докато не се натрупа голямо количество лимфна течност в плевралното пространство. Обикновено латентният период до началото на симптомите е 7-10 дни. Симптомите включват:

  • Задух;
  • Тахипнея (учестено дишане);
  • Класически симптоми на плеврален излив

Рядко пациентите могат да получат бързо натрупване на течност в плевралното пространство, което да причини хилоторакс. Това може да се случи след пневмонектомия (оперативно отстраняване на цял бял дроб), което състояние е обект на особено внимание.