Молекулата на хемоглобина е съставена от четири полипептидни вериги на белтъка глобин. Във всяка от тези вериги се съдържа небелтъчно желязосъдържащо вещество – хема, което има пряка роля в свързването и пренасянето на кислорода.

Глобинът е белтък от типа на албумините, които съдържат остатъци от аминокиселини. Хемата и глобинът си влияят. Глобинът променя свойствата на хема, така че да се свързва с кислорода. Хемата осигурява устойчивостта на глобина срещу действието на киселини, температура, действието на ензими и  особеностите в кристализирането му.

При възрастните до 98 % хемоглобинът е от тип А (HbA), при плода и новороденото е предимно тип F (HbF), който в първите дни след раждането се променя в HbA.

При вродените заболявания и заболяванията на хемопоетичната система се появяват аномални типове хемоглобин като метхемоглобин, който е неспособен да пренася кислород. В кръвта на здрави хора метхемоглобинът е в незначителни количества. Метхемоглобинът се свързва с циановодородната (синилната) киселина и други вещества, затова се използва в медицината при отравяне с такава.


Нормалните стойности на хемоглобин в кръвта при мъжете варира от 135-160 г/л, при жените – 120-140 г/л.


Образуване и разпадане на хемоглобина
Биосинтезът на хемоглобина се получава в младите еритроцити, в които проникват атоми на желязото. Глобинът се образува от аминокиселини, т.е. по обичайният път на синтез на белтъците.

Разпадането на хемоглобина започва в еритроцитите, които са накрая на жизнения си цикъл. В процеса на разпадане се получава производното вердоглобин, което има зелен цвят. То е неустойчиво и се разпада лесно. Хемата се разпада в клетките на черния дроб, костния мозък и далака, образувайки жълти пигменти. При този процес се отделят атоми желязо, които отново се свързват с еритроцити и образуват нови молекули хема.


Свойства на хемоглобина
Основната биологична роля на хемоглобина е участието му в процеса на обмяна на газообразни вещества от околната среда и организма. Хемоглобинът осигурява преноса на кислород в кръвта от белите дробове към тъканите и транспорта на въглероден диоксид от тъканите към белите дробове. Приликата на хемоглобина с молекула на оксид е три пъти по-голяма, отколкото с молекулата на кислорода, което обуславя високите отровни свойства на въглеродния оксид. Ето защо при концентрация на въглероден оксид във въздуха равна на 0,1 % повече от половината хемоглобин в кръвта се свързва не с кислорода, а с въглеродния оксид. При това се образува карбоксихемоглобин, който не може да пренася кислород. 


Друга важна функция на хемоглобина е поддържането на киселинно-алкалния баланс в организма.


Промени в стойностите на хемоглобина
При недостатъчност на хемоглобин в еритроцитите се нарушава обмяната на веществата в клетките. Ниският хемоглобин е характерен за желязодефицитните анемии, които най-често са причинени от хронична кръвозагуба или неправилно хранене, особено когато се изключва консумацията на животински белтъчини.

Високият хемоглобин може да е нормално физиологично явление или признак на заболяване. Например, при хората, живеещи във високи планини се регистрира компенсаторно повишаване на нивото на хемоглобин в кръвта,  заради намаленото съдържание на кислород във въздуха.

Дефицитът на някои витамини от група В води до промени в състава на кръвта с високо съдържание на хемоглобин и понижаване на числото на еритроцитите – злокачествено малокръвие. При някои сърдечно-съдови и белодробни заболявания също може да се наблюдава висок хемоглобин (но числото на еритроцитите не се променя), тъй  като при нарушено кръвообращение тъканите не получават кислород.

Стойностите на хемоглобина са едни от най-важните показатели за здравословното състояние и при промяна на показателите следва да се потърси компетентно лекарско мнение.