Хемодиализата, или процедурата по апаратно пречистване на кръвта, е един животоспасяващ процес. Тя е революция на медицината, удължаваща живота на много хора. Бидейки решение, процедурата е и своеобразен проблем, защото води след себе си строги препоръки, които трябва да се спазват и които изменят ежедневието по специфичен начин. Въпреки това, хемодиализата се извършва и ще продължава да се извършва с голям успех (при някои хора с години). Редица въпроси измъчват болните, пред които стои хемодиализата.

 

Ето някои митове и легенди, които могат да се развенчаят след добро информиране


 

До диализа се стига с различен темп според вида заболяване, което я изисква. Мнението, че са нужни години за прогресия на дадено бъбречно заболяване в голяма доза е вярно. Разбира се съществуват и състояния, които с по-бърз темп довеждат до необходимост от тази крачка (в някои случаи за часове). При остра бъбречна недостатъчност може да се наложи хемодиализа за кратък или по-продължителен период. Преценката за това се прави по лабораторни показатели, състояние на болния и т.н.

 

Докато при хрониодиализата се използва постоянен съдов достъп (т.нар. фистула), то при останалите има временен такъв - чрез катетър в голям съд на шията или бедрото. Докато при хронично болните се налага компенсиране на някои вещества (калций, витамин D, еритропоетин), в които настъпва дисбаланс с времето, то при спешната краткосрочна диализа това не е така. Обратно, адаптацията при хрониохемодиализата с времето прави процедурата по-поносима, докато в началото тя често е асоциирана с прояви на стрес.

 

Физическото състояние на болните на хемодиализа не е идеално ежедневно и ежечасно, поради естеството на болестния процес и сериозността на процедурата. Тя се отразява сериозно на циркулацията на кръвта и може да доведе до критично спадане или покачване на артериалното налягане и други. Тези усложнения обаче зависят от индивидуалните особености на организма, от възрастта на болния и времето, което е прекарал на диализно лечение.

 

Нерядко се смята, че болните на хемодиализа не могат да извършват ежедневни си социални дейности като обучение и професионални ангажименти, поради провеждането на процедурите около 2-3 дни в седмицата за по няколко часа. Факт е обаче, че има диализни центрове, които работят в три смени, като третата е вечер. Това позволява на пациентите да я осъществяват след работно време. Болните на хемодиализа са защитени от законите в нашата страна. Лечението се провежда за сметка на държавата. При тежко болни хора, в критични ситуации или отдалечени райони се осигурява и транспорт до съответния диализен център.

 

NEWS_MORE_BOX

Храненителният режим и приемът на течности са различни от тези при напълно здравите хора. Той обаче не е и толкова затормозен като при тези в преддиализен период. Факт е, че болните трябва да спазват определени правила дори в ежедневните дейности, особено часовете преди процедура. Свиквайки с този ритъм и бъдейки дисциплиниран, един човек може да води съвсем нормален начин на живот с някои малки особености.

 

Прилагането на лекарства при хора на хемодиализа е сериозен въпрос, който често се налага да бъде дискутиран. Това се извършва по някои основни правила и избирайки лекарства, които са уместни при дадената бъбречна функция. Съществуват специални таблици, от които се извършва справка. Такава информация се получава и от самата пълна характеристика на продукта.

 

Хемодиализата е процедура, чиято продължителност е желателно да бъде скъсена в световен мащаб. Това може да стане чрез навременна и качествена трансплантация на бъбрек на нуждаещите се. Цялостното израстване в културата на обществото по отношение на трансплантациите може би с времето ще намали този тип болни и съпътстващите ги проблеми.