Хематурията не е диагноза. Тя е симптом на редица заболявания. Представлява наличие на кръв (червени кръвни клетки) в урината.
 

Каква може да бъде хематорията?

 • Микроскопска хематурия. При този вид хематурия в урината с „невъоражебо око” не се наблюдава никаква промяна в цвета. Урината е нормална, но ако се погледне под микроскоп, то в нея се наблюдава голям брой еритроцити (червени кръвни клетки).

 


 • Макроскопска хематурия. Може да се види с просто око, когато урината е оцветена с различно по интензивност червено – от розово до тъмно-червено, понякога дори почти черно.


Освен това хематурията може да бъде:

 • Истинска - в урината действително се намира кръв.
 • Псевдохематурия: Урината е оцветена в червено поради други причини. Такива могат да бъдат използването на някой медикаменти като морфин, амидофен и др. При  консумацията на червено цвекло урината също почервенява. Причина може да бъде маларията, инфекциозни заболявания, наличието на хемоглобин и др.


Истинската от псевдохематурията се различават по един прост начин. Ако урината се остави в една чаша да се утаи, при истинската хематурия ще се утаят и еритроцити, а урината над тях ще просветлее. При псевдохематурия, урината не променя цвета си при престояване (след утаяване няма утайка от еритроцити). Хематурията трябва да се различава и от уретрорагията – това е изтичане на кръв от уретрата, без да има микция и без тази кръв да е примесена с урина.
 

Какви са причините за хематурия?

Нормално в урината се откриват само до няколко червени кръвни клетки. Повишаването им в урината (хематурия) може да се дължи на засягане на всеки един от органите на пикочо-половата система – бъбреци, уретери, пикочен мехур, простата и уретра. Причината може да бъде не толкова притеснителна. Например при физическо усилие може да се появи, но тя отзвучава за 24 часа. Но ако не отзвучи задължително трябва да се потърси лекар-уролог, защото причината за хематурия може да бъде доста сериозна. Среща се при системни заболявания като лимфом (вид онкологично заболяване на кръвта), сепсис, тетанус, ендокардит (възпаление на сърцето) и др. Може да е налице при туберкулоза на бъбрека, камъни в бъбреците и пикочния мехур, поликостоза на бъбрека, инфаркт на бъбрека, травми на бъбрека и др.
 

Как се диагностицира  хематурията?

Лекарят може да назначи поредица от тестове и изследвания - изследване на урината и кръв; образни изследвания на бъбреците или цистоскопия (рутинно урологично изследване, при което с малка камера през уретрата се наблюдава пикочния мехур).

 • Обикновено изследване на урина. Търсят различни клетки и химикали. Освен намерените червени кръвни клетки, могат да установят, бели кръвни клетки, които са сигнал за инфекция на пикочните пътища (например цистит) или отливки, които са групи от клетки, отливки на тубублите на бъбреците, което е сигнал за бъбречно заболяване. Прекалено високо ниво на белтък в урината също сигнали бъбречно заболяване.
 • Кръвни тестове. При високи нива на отпадъчни продукти в кръвта (креатинин и урея), които трябва нормално да са пречистени от бъбреците, отново трябва да търсим бъбречно заболяване.
 • Образни изследвания. Те са ехография, компютърен томограф (скенер), венозна урография. При тези изследвания може да се открие уголемена простата (доброкачествена простатна хиперплазия) или други състояния, които блокират оттичането на урината. Може да се диагностицира и тумори на пикочния мехур и бъбреците, камъни в бъбреците или уретера (тръбичката, по която се оттича урината от бъбрека до пикочния мехур) и пикочния мехур.
 • Цистоскопия. Използва се за оглед и снимане на пикочния мехур при съмнение за тумор.
NEWS_MORE_BOX

 


Основно при диагнозата трябва да се определи:

 • Дали хематурията е истинска или лъжлива;
 • Дали кръвта е от пикочните пътища или е извън тях (напр. примеси от менструална кръв);
 • Ако е от пикочната система – от кой отдел идва хематурията.

 

Продължението на материала