Хематурията не е болестно състояния, тя е симптом за такова. (Първа част на материала)

 

Каква е най-честата причина за хематурия?


Най-чести причини за хематурия в различни възрасти:


I. Деца от 1 до 5 години – възпаления;
1. Цистит;
2. Пиелонефрит;
3. Гломерулонефрит;

II. Деца от 6 до 10 години – възпаления, бъбречно-каменна болест, тумори:
1. Гломерулонефрит;
2. Пиелонефрит;
3. Калкулоза (наличие на камъни в пикочо-половата система);
4. Тумор на пикочния мехура – много рядка причина;

III. От 11 до 30 години – възпаления, бъбречно-каменна болест, тумори:
1. Цистит;
2. Пиелонефрит;
3. Калкулоза;
4. Tумор на пикочния мехур;

IV. От 31 до 40 години – има разлика между мъже и жени

• Мъже – възпаления, тумори, бъбречно-каменна болест:
1. Цистит;
2. Пиелонефрит;
3. Тумор на мехура;
4. Калкулоза;

• Жени – възпаления, бъбречно-каменна болест, тумори:
1. Цистит;
2. Пиелонефрит;
3. Калкулоза;
4. Tумор на мехура (много рядко);

V. От 41 до 50 години

• Мъже – тумори, бъбречно-каменна болест, възпаления:
1. Tумори на мехура;
2. Калкулоза;
3. Пиелонефрит;

• Жени – възпаления, бъбречно-каменна болест, тумори:
1. Цистит;
2. Калкулоза;
3. Тумори на мехура;

VI. От 51 до 60 години

• Мъже - тумори, простатна жлеза; възпаления:
1. Tумор на мехура;
2. Аденом на простата;
3. Карцином на простатата;
4. Цистит;

• Жени – тумор, възпаления:
1. Тумор на мехура;
2. Цистит;

VII. От 61 до 70 години

• Мъже
1. Аденом на простата;
2. Тумор на мехура;

• Жени
1. Цистит;
2. Tумор на мехура;
 

Как се проявява хематурията с различен произход?

1. Xематурия при тумор на бъбрека. Появява се без болки, без микционни (при уриниране) смущения, не се влияе от положението на болния, от физически усилия;
2. Xематурия при процес в бъбрека. Тотална хематурия, не води до хемотампонада (състояние, при което пикочния мехур е пълен със съсиреци). Мехурът лесно се промива;
3. Xематурия при калкулоза. Най-често е провокирана физически усилия или простуда има силна болка, кървенето спира, в покой;
4. Xематурия при процес в мехура. Води до хемотампонада, мехурът трудно се промива;

 

Какви са клиничните особености и белези на хематурията?

Клинични особености и белези на хематурията


1. Интензитет

  • Тотална хематурия – наблюдава се при процеси в бъбрека;
  • Инициална хематурия – при патологични процеси в задната уретра (простата) и в шийката на пикочния мехур;
  • Терминална хематурия – при процеси в пикочния мехур.


Дали хематурията е тотална, инициална, или терминална се определя лесно с пробата на "трите чаши". Подканваме болния да уринира последователно в три чаши. Ако и в трите чаши има кръв – тотална, ако има само в едната – първите – инициална, ако е в третата е терминална.

2. Съсиреци – ако има такива.

  • Нишковидни – при хематурия от бъбрека (бавно кървене) – съсирекът се формирал в уретера.
  • Парцалести – при заболяване на пикочния мехур (бързо кървене).


3. Цвят

  • При процеси в бъбрека – тъмен, червен или кафяв. При гломерулонефрит урината е като вода от „мито месо”;
  • При процеси в мехура – светлочервена, но все пак променена;
  • При процеси в задната уретра – ярко червена;


Хематурията може да бъде самостоятелен симптом или да е съчетана с пиурия, микционни смущения, дизурия. Такива съчетания подпомагат диагнозата примерно при хематурия без болки и микционни смущения трябва да се мисли най-вече за наличие на туморен процес. Хематурия със силни болки свидетелства най-вече за калкулоза, а при съчетания с дизурия говори за възпалителен процес (цистит).

NEWS_MORE_BOX

 


При общите заболявания или при хронични процеси в отделителната система обикновено хематурията е постоянна, докато при остри заболявания или тумор в отделителната система най-често е интермитентна.
 

Какво трябва да се запомни?

При установяване на хематурия, независимо какъв вид е, никога не трябва да се игнорира и задължително трябва да се счита за симптом, причинен от злокачествено заболяване, докато не се докаже друга причина и заболяване. Преведено на езика на ежедневната практика, всяка една хематурия трябва да бъде изяснена навреме и докрай с всички възможни диагностични методи и средства.