Отдавна е известна връзката на язвената болест и гастрита с инфекцията от Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori). Язвената болест ангажира стомаха и дванадесетопръстика (дуоденум), като последната локализация превалира по честота няколкократно. Именно дуоденалната язва се свързва в близо 100% с тази специфична бактериална инфекция. При стомашната се среща в над половината болни. Действието на микроорганизма благоприятства и стимулира производството на киселина и увреждането на лигавицата по сложен механизъм.

 

При установяване на язва по хода на стомашно-чревния тракт винаги се налага да се проведат нужните изледвания в насока Хелокобактер пилори инфекция. Такива са фиброгастроскопия с взимане на материал за хистологично и микробиологично тестуване. Използва се т.нар. бърз уреазен тест след гастроскопия.


 

Има и тестове, които са улеснени и неинвазивни. Такъв е уреазният дихателен тест, който все повече набира популярност. Използва се и тестуване на фекална маса за откриване на атигените от хеликобактер. В основата на диагностицирането обаче все пак стоят оплаквания като гадене, киселини, периодични болки в корема и т.н.

 

Доказването на Хелокобактер пилори налага неговото елиминиране.

 

Всички случаи ли изискват лечение?

 

Отговорът е потвърдителен. Особено за онези с вече формиран язвен дефект. Докато има бактериален причинител ще има оплаквания и рискът съществува. А рискът се изразява не само в развитието на гастрит и язва. Те в последствие стават основа за развитие на неоплазия, МАЛТ лимфом. Особено рискови са болните с придружаващи стомашни страдания, прием на дразнещи за лекарства, както и онези с фамилна обремененост.

 

Провеждането на правилно лечение налага спазването на определена схема (ерадикация). Елиминирането му след това се приема за категорично. Това значително намалява риска за прогресиране на язвната болест. Води до подобрение в състоянието на лигавицата, както и нейната функция. Има данни за благоприятно въздействие дори след развитието на неприятна диагноза рак или лимфопролиферативно заболяване на стомаха. Подобрява прогнозата и след проведена операция.

 

Какви са схемите за лечение на Хеликобактер пилори?

 

Както много други заболявания и тук има т.нар. първа и втора линия на лечение. При неефективност или невъзможност за прилагане на първите се прилага всяка следваща стъпка. Продължителността на лечението е от 7 до 14 дни и включва няколко медикамента. Хубаво е препаратите да не бъдат заменяни с аналози или сходни молекули, защото тогава ефектът би бил непредвидим и вероятно незадоволителен.

 

Стандартната схема включва два антибиотика (макролид с пеницилин или нитроимидазол с пеницилин) в задължителна комбинация с инхибитор на протонната помпа. Дозите са обикновено стандартни и пълни при всичките медикаменти. При по-тежките случаи се налага продължаване на антисекреторното лечение (с инхибитор на протонната помпа) още 1 до 4 седмици. 

 

По преценка на лекуващия лекар и според индивидуалното състояние на болния, може схемата да се раздели на части. Първо се приема единият антибиотик, последван от другия. В този случаи се добавя още един медикамент. Обикновено той е т.нар. имидазолово производно, спомагащ ефекта на другите препарати.

 

При липса на ефект от първоначалната ерадикация се пристъпва към втора схема. 

 

NEWS_MORE_BOX

 

Повторните терапевтични курсове запазват инхибитора на протонна помпа и нитроимидазола. Добавя се по избор тетрацикнинов антибиотик. Тук място има и един вид неразтворима сол, наречена бисмут субцитрат. Ефектът от ерадикацията се оценява по контролни тествания и състоянието на самия пациент. При неефективност винаги се пристъпва към друга схема.

 

В много редки случаи има резистентност на хеликобактер пилори към лечението. Тогава се подхожда индивидуално и могат да се пристъпи към специфични схеми на лечение. Контролът на това се прави от специалист гастроентеролог. Лечението в повечето случаи има задоволителен ефект и се понася не особено тежко от болните.