1.

 

За заразяване с антракс се използват антраксни спори. Най-тежко протичаща и открояваща се с най-висока смъртност е инхалаторната форма на заболяването. Инкубационният период е в рамките на 1 до 6 дни, средно 3-5. Смъртността е висока, а изходът е летален при нелекуваните пациенти.


 

Антибиотичното лечение след началната проява на симптомите е неефективно. Съществува ваксина, но са необходими няколко първоначални апликации, след което ежегодни бустерни дози.


2.

 

Туларемията е с висок потенциал на агент, който да се използва за биологично оръжие. Заразяващата доза са 10 до 50 микроорганизма, а инкубационният период е кратък (средно 3-5 дни). Заболяването не се предава от човек на човек. В САЩ се произвежда жива ваксина, но тя е с ограничен достъп.

 

3.


Причинителят на холера – холерният вибрион също е включен към арсенала на биологичното оръжие. Това е инфекция, която се предава от човек на човек, а заразяващата доза се равнява на 10 до 500 вибриона. Инкубационният период е в рамките на няколко часа до няколко дни. Смъртността при нелекувани е висока, а ваксината е с ниска ефективност.

 

 

4. 


Чумата също има възможност за предаване от човек на човек. Заразяващата доза са 100-500 бактерии, а инкубационният период – 2-3 дни. Смъртността е висока – над 50%. Ефективността на ваксината е сравнително ниска, особено при аерозолно приложение на агента.

 

5. 


Ку треската е с потенциал на биологично оръжие, а заразяващата доза е изключително ниска – 1 до 10 коксиели. Инкубационният период е средно 20-30 дни, а устойчивостта на микроорганизма в околната среда е висока. Ефективността на ваксината е висока, но е с ограничен достъп.

 

6. 


Бруцелозата, както и антраксът не се предават от човек на човек, но инкубационният период е значително по-дълъг – от 5 до 60 дни, като средно периодът от заразяване до проявата на първите симптоми е 30 дни. Смъртността е значително по-ниска, в сравнение с антракс. Разглежда се потенциалът ѝ като биологично оръжие, но все още не е разработен достатъчно агентът.

 

7...


Други биологични агенти са причинителят на вариолата, венецуелският конски енцефалит, вирусните хеморагични трески, ботулизъм, стафилококов ентеротоксин, рицин и други.