Най-честата причина за белодробен тромбемболизъм е периферната венозна тромбоза. С нарастването на тромбите във венозните съдове се намалява и стабилността на тромботичната маса. Части от тромбите (емболи) могат да се откъснат от общата патологична структура и да се насочат по пътя на кръвния ток към долната празна вена (вена кава инфериор).

 

След това емболите преминават през дясното предсърдие, дясната камера и белодробната артерия преди да се спрат в някое от разклоненията на последната и да предизвикат белодробна тромбемболия.


 

При данни за периферна венозна тромбоза и прекарани епизоди на белодробен тромбемболизъм, профилактика на нови усложнения се извършва консервативно чрез медикаменти-антикоагуланти. Възможни са и оперативни интервенции.

 

При противопоказания за антикоагулантна терапия при високорискови за белотробен тромбемболизъм пациенти се обсъжда поставянето на временен или постоянен филтър в долната празна вена. Устройството е изработено от специален материал и се поставя от радиолози или съдови хирурзи непосредствено под местата на вливане на бъбречните вени в долната куха вена.

 

Целта на филтъра е да задържи емболите преди те да достигнат до системата на белодробното кръвообръщение. Временен кава филтър може да се използва преди рискови операции или раждания, които биха могли да се усложнят с белодробен тромбемболизъм. Такъв кава филтър може да се постави с профилактична цел при коматозни или имобилизицани пациенти, които са високорискови за периферни венозни тромбози.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Постоянният кава филтър е последната линия в профилактиката на белодробния тромбемболизъм. За предприемането на такава мярка трябва да съществуват противопоказания за консервативно и оперативно лечение при постоянен висок риск от тромбемболизъм.

 

Кава филтърът може да е високо ефективен и да спаси живота на пациентите многократно. От друга страна, устройството може да е източник на усложнения поради тромбозиране, изместване по хода на вената, пробиване на венозната стената и околни структури и др. Няма достатъчно представителни проучвания, които да доказват недвусмислено, че постоянните кава филтри носят повече полза, отколкото биха могли да навредят в даден момент.