1. Как са разпространени туморите на уретрата?

Това са редки тумори, представляващи по-малко от 1% от туморите на урогеурогениталния тракт. Причината е неизвестна, но се предполага, че играят роля някои рискови фактори, като хронични възпаления и инфекции, болести, предавани по полов път, дивертикули и стриктури на уретрата, тютюнопушене. От значение е и връзката на папиломния вирус  с този тумор, най-вече тип 16 и 18. Рискът от възникване на карцином уретрата нараства с възрастта - възниква най-често след 55-65-годишна възраст.

 


При мъжкия и женския пол са налице различия, обусловени от това, че 20-сантиметровата мъжка уретра се подразделя на 3 сегмента (към пениса, мембранозен и простатен) с различни хистологични варианти в зависимост от ембриологичните особености. При жените уретрата е с дължина около 4 см, подразделя се на предна, покрита с плосък епител, и задна (проксимална) част, която е покрита с преходноклетъчен епител. Лимфният дренаж на отделните компоненти на мъжката и женска уретра е коренно различен. При жените 50-60% от карциномите са плоскоклетъчни, аденокарциномите са около 20%. При мъжете превалират плоскоклетъчните карциноми - около 70%, 20% са преходноклетъчни. Откриването на аденокарцином винаги изисква обстойна диференциална диагноза, за да се изключи възможността за метастазиране от друг орган.

2. Каква е клиничната картина?

При жени типична изява на тумора е кървене, дизурия (болезнено уриниране). При мъже - нарушаване на струята урина или поява на кръвенист секрет от уретрата. В по-късен стадий може да се изяви с лимфаденомегалия (уголемени лимфни възли), стриктури (стесняване), образуване на фистула (патологично образуван тесен канал, най-вече между два органа или орган и външната повърхност на тялото ). Далечни метастази се появяват рядко и в по-късен стадий на заболяването.

3. Как се диагностицира?

Освен клиничния преглед и хематологични и биохимични показатели, за поставяне на диагнозата е необходима компютърна томография или ядрено-магнитен резонанс.

4. Какво е лечението?

Лечението зависи от стадия на заболяването и пола на пациента. При жени с тумор на дисталната трета на уретрата обикновено се прилага радикално лечение - оперативно, лъчетерапия, лазерна терапия. При задно разположени тумори се прилага цистектомия или уретректомия като дефинитивно лечение. И в тези случаи лъче-химиотерапията (с цис-платина) довежда до продължителни ремисии.

NEWS_MORE_BOX

 

 

За големи тумори - Т4, или тумори с метастази в лимфни възли или далечни метастази, предпочитан терапевтичен метод е химиотерапията: метотраксат, блеомицин, цисплатин, паклитаксел - монохимиотерапия.

 

Няма конкретен обособен лекарствен режим с доказана ефективност при тези карциноми. Смята се, че комбинациите, прилагани при авансирали тумори на гастро-интестиналния тракт са най-подходящи. Засега липсват данни в литературата за прилагане на таргетна терапия. Има постигнат добър терапевтичен ефект в комбинация с бевацизумаб.

5. Каква е прогнозата?

Болните с карцином на уретрата имат 5-годишна преживяемост 30%-50% В първи-втори стадий тя достига до 80%, докато при болни с далечни метастази е под 10%.