Ракът на пикочния мехур е мястото, където в лигавицата на пикочния мехур се развива растеж на анормална тъкан, известна като тумор. 

 

Веднъж диагностициран, ракът на пикочния мехур може да бъде класифициран по степента на разпространение.


 

Ако туморните клетки се съдържат в лигавицата на пикочния мехур, се класифицира като неинвазивен карцином на пикочния мехур.

 

Когато раковите клетки се разпространяват извън лигавицата, в околния мускулен слой, той се означава като мускулно-инвазивен рак на пикочния мехур. Този вид тумор е по-рядко срещан, но има по-голям шанс да метастазира.

 

Има три вида рак на пикочния мехур, които започват в клетките в лигавицата на пикочния мехур. Тези видове рак са наименовани на типа клетки, които стават злокачествени

 • Преходно-клетъчен карцином: Рак, който започва в клетките на най-вътрешния тъканен слой на пикочния мехур. Тези клетки са в състояние да се разтягат, когато пикочният мехур е пълен и да се свиват, когато се изпразва. Повечето злокачествени заболявания на пикочния мехур започват от преходните клетки.
 • Плоско-клетъчен карцином: Този вид карцином започва развитието си от тънки, плоски клетки, покриващи вътрешността на пикочния мехур. Туморът може да се формира след продължителна инфекция или дразнене.
 • Като аденокарцином се означава тумор, който започва развитието си в жлезистите клетки, разположени в лигавицата на мехура. 

Факторите, които повишават риска от развитие на карцином на пикочния мехур, включват: 

 • Употреба на тютюневи изделия;
 • Наличие на фамилна анамнеза за рак на пикочния мехур;
 • Някои генетични промени;
 • Излагане на бои, багрила, метали или петролни продукти на работното място;
 • Провеждане на лечение с лъчетерапия в областта на малкия таз или с някои противотуморни медикаменти като циклофосфамид или ифосфамид;
 • Употреба на питейна вода с високо съдържание на арсен;
 • Анамнеза за инфекции на пикочния мехур, включително инфекции причинени от Schistosoma haematobium;
 • Използване на уринарни катетри за дълъг период от време.

Около 10 000 души всяка година са диагностицирани с рак на пикочния мехур, което поставя заболяването като десетия най-често срещан вид карцином.

 

Броят на диагностицираните нараства с напредване на възрастта, като повечето нови случаи се диагностицират при хора на възраст над 60 години. Заболяването засяга по-често мъжкия пол.

 

Кръвта в урината е най-честият симптом на рак на пикочния мехур. Хематурията обикновено е безболезнена.

 

Може да се прояви с наличие на ивицести съсиреци или просто потъмняване на урината.

 

По-рядко срещаните симптоми на заболяването включват нужда от по-често уриниране, внезапни позиви за уриниране или дори парене и смъдене по време на микция.

 

Ако туморът се прояви в по-напреднал стадий и започне разпространението си в други части на тялото, може да се наблюдава тазова болка, болка в костите, отслабване на тегло или дори оток по долните крайници.

 

 

Източник:

https://www.nhs.uk/conditions/bladder-cancer/