Пушенето на марихуана се оказва 20 пъти по-опасно от цигарите по отношение на риска за рак на белия дроб. В Нова Зеландия са регистрирали увеличение на честотата на злокачественото заболяване във връзка с широката употреба на канабиноиди.

Отдавна е открита връзка между двете, но не бе предполагано, че тя е толкова силна. В статия на European Respiratory Journal е изказано мнение, че канабисът е много по-токсичен за дихателните пътища поради това, че димът съдържа два пъти повече карциногени като полиароматните въглеводороди. От значение е и начинът на консумация. При марихуаната обикновено не се използва филтър, а това увеличава количеството и влошава качеството на поетия дим. Пушачът освен това вдишва по-дълбоко и за по-дълго време.

В проучване сред 79 пациента с рак на белите дробове са търсени рисковите фактори за възникването на заболяването - тютюнопушене, фамилна анамнеза, професия. Отчитани са също и алкохолната консумация и употребата на канабиноиди. Установено е, че тези, които са прибягвали до последните, са имали 5,7 пъти по-висок риск за развитие на неопластичен процес.

В  Нова Зеландия очакват още по-голямо увеличение в честотата на заболяването във връзка с употребата на канабиноиди. Това може би се отнася и за много други развити страни, където веществата са широко разпространени сред младото поколение.