Не рядко възрастните разчитат на калциеви добавки, за да се предпазят от счупването на шийка на бедрената кост. Проучване обаче показва, че препоръчваният дневен прием на микроелемента за възрастните е най-вероятно по-висок от необходимото.

Анализирани са проучвания по темата, публикувани за периода 1960-2006 година. Общо са обхванати 170 991 жени с около 3000 случая на фрактура и 68 606 мъже с 214 случая. Изводите сочат, че калциевият прием не е определящ фактор за риска и не води до драстичното му намаляване. В някои страни като Обединеното Кралство препоръчваната доза е от порядъка на 700мг дневно, докато в САЩ - тя стига до 1200 мг. Особена полза от прием, надвишаващ тези стойности не се открива.

Предстоящи изследвания ще се насочат към ролята на комбинацията от витамин Д и калций в редуцирането на риска от фрактура на бедрената шийка.