Проблемът с недостатъчност на витамин Д се среща навсякъде по света, дори и в най-развитите държави. В България около 20% от населението има тежък дефицит на витамин Д, а още 50% са с някаква степен на недостатъчност.


Дефицитът на витамин Д води до нарушения в обмяната на калция, фосфора и костния метаболизъм. Основните ефекти на витамин Д се реализират на ниво черва, където се осъществява усвояването на калция и фосфора с храната. При недостиг на витамин Д нивата на калций и фосфор в кръвта намаляват, което води до вторично покачване на паратиреоидния хормон (вторичен хиперпаратиреоидизъм). Задачата напаращитовидния хормон (ПТХ) е да нормализира ниския калций, като за целта се повишава разграждането на костта. В резултат костната плътност намалява с последваща остеопения и остеопороза.


Високите нива на ПТХ стимулират и повишеното отделяне на фосфор с урината. Така серумният фосфор спада под нормата, а нормалното им отношение на калций към фосфор има важно значение за формирането на нова кост. Дефицитът на витамин Д и нарушената минерализация на костите при деца води до тяхната деформация. Състояние известно като рахит.Подобното състояние при възрастните хора се нарича остеомалация (в превод размекване на костта). Тъй като костният растеж вече е завършен, при възрастните няма деформации, но заболяването се изразява в генерализирани костни болки и счупвания при минимална травма.


Ниските нива на витамин Д водят и до мускулна слабост, особено в проксималната мускулатура (бедра и мишници). Засегнатите деца имат трудности при изправяне и ходене, а възрастните съобщават за слабост, залитания и чести падания.


За диагностицирането на витамин Д дефицит е необходимо изследването на 25-ОН-вит Д. Това е предшественик на активния вит. Д, който отразява насищането му в организма. Активният витамин Д се формира в бъбрека под действието на ПТХ, но само при наличието на достатъчно количество на неговия прекурсор. За дефицит се приемат нива на 25-ОН-вит. Д под 25 нмол/л (или 10 нг/мл), а за недостатъчност - < 50 нмол/л (или под 20 нг/мл).


Според тежестта и продължителността на вит. Д дефицита, могат да се наблюдават и други отклонения в биохимичните изследвания. Обичайно това състояние е съпроводено с ниски нива на калций и фосфор, повишен ПТХ, увеличение на ензима алкална фосфатаза (той показва повишеният метаболизъм в костта).


Профилактиката и лечението с витамин Д цели нивата на 25-ОН-вит. Д да бъдат над 50 нмол/л (над 20 нг/мл). Тези нива са достатъчни за поддържане на нормално костно здраве и мускулна фунцкия. За да се изявят допълнителните ефекти на витамин Д (противовъзпалителни, противоракови, сърдечно-съдови), е необходимо нивата на 25-ОН-вит. Д да бъдат над 75 нмол/л (30 нг/мл). Нива на витамин Д над 250 нмол/л (100 нг/мл) са токсични.


Препоръчва се прием на холекалциферол (D3) и ергокалциферол (D2). Доказано е, че приемът на 100 IU витамин Д дневно покачва нивата на 25-ОН-вит. Д с около 2.5 нмол/л (1 нг/мл). Витамин Д може да се приема под формата на мастен разтвор (капки), капсули или инжекционно. Приложението му може да бъде веднъж седмично или веднъж дневно, а депо-формите се прилагат мускулно на няколко месеца. Няма значение от вида на приема за поддържане на нормални нива на витамин Д.


В началото при лечение на дефицит се използват по-високи дози, след което при достигане на прицелните нива, се преминава на поддържаща доза. Препоръчителният прием при дефицит на витамин Д е между 2000 и 4000 IU дневно (в зависимост от изходните коцентрации). За насищане на организма с витамин Д е необходим период от около 3 месеца. Ако след този период е постигната целта от 50 нмол/л, може да се -премине на поддържаща доза от 1000-2000 IU дневно. Приемът на 4000 IU дневно се счита за горна допустима доза.


Дефицитът на витамин Д е проблем, който се изявява от раждането до най-късна старческа възраст. Това е недооценен здравен риск, който може значително да намали качеството на живот, а всъщност лечението е много достъпно и лесно приложимо. Най-добрият вариант е той да бъде предотвратен преди достигане на поднормени нива. За профилактика на витамин Д дефицит при възрастни се препоръчва прием на поне 600-800 IU дневно за постигане на костни и мускулни ефекти, а за допълните ползи – 1500-2000 IU дневно.


Референции:

1. Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, Gordon CM, Hanley DA, Heaney RP, Murad MH, Weaver CM; Endocrine Society. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2011 Jul;96(7):1911-30. doi: 10.1210/jc.2011-0385. Epub 2011 Jun 6. Erratum in: J Clin Endocrinol Metab. 2011 Dec;96(12):3908. PMID: 21646368.
2. Препоръки за диагностика, профилактика и лечение на дефицит и недостатъчност на витамин D, БДЕ, София, 2019