Размерът, разположението и количеството на кръвоносните съдове в черния дроб го правят уязвим при удар. В зависимост от силата и вида на удара, травмата на черния дроб може да причини щети, които варират от леки до потенциално животозастрашаващи.


В някои случаи потърпевшият може да не почувства болка или да не знае, че има вътрешен кръвоизлив, затова е важно да бъде потърсена медицинска помощ. Получаването на правилната медицинска помощ възможно най-бързо може да помогне за минимизиране на потенциалните усложнения от травмата на черния дроб.


При травма от автомобилна катастрофа, падане или удар в корема, от жизненоважно значение е намирането на спешна медицинска помощ, дори и когато потърпевшият не изпитва болка.Удар в черния дроб може да причини кървене, което да не бъде усетено. След известно време кървенето може да започне да влияе на това как потърпевшият се чувства и неговото кръвно налягане може да спадне бързо.

 

Дори, ако бъде сметнато, че ударът в черния дроб не е причинил никакво увреждане, има признаци, за които трябва да бъде следено. При наличие на някой от следните симптоми, е необходимо незабавно търсене на медицинска помощ:

Ако ударът в черния дроб не е бил твърде силен, пак е възможно да бъдат изпитани чувствителност и лека болка, обикновено под ребрата.


Тежките наранявания от удар или юмрук в черния дроб може да се наложи да бъдат лекувани чрез операция или ангиоемболизация (техника за спиране на кървенето). Ангиоемболизацията включва запечатване на кървящите съдове в черния дроб, за да бъде спряна загубата на кръв.


Благодарение на напредъка в образната диагностика и лечението, състоянието може да бъде проследено, за да може лекарят да се увери, че не няма риск за пациента от кръвозагуба и усложнения.


Докато пациентът е под наблюдение, вероятно ще се наложи често да дава кръвни проби за изследване. Ако пациентът е загубил много кръв, може да се наложи кръвопреливане.


Ударът в черния дроб може да причини чувствителност и болка. Ако лекарят позволи на пациента да премине на домашно лечение, е препоръчително да бъдат следвани следните стъпки, чрез които да бъде подпомогнато възстановяването:

  • Почивка. Вземането на голяма почивка позволява на тялото и черния дроб да се възстановят. Освен това намалява риска от повторно увреждане на черния дроб;
  • Избягване на алкохола. Черният дроб разгражда алкохола, който човек приема При травма на черния дроб, е препоръчително въздържание от алкохол, което би намалило натоварването на органа и би подпомогнало неговото възстановяване;
  • Ограничаване на лекарствата без рецепта. Черният дроб отговаря за разграждането на много лекарства, включително ацетаминофен. Важно е лекарят да бъде попитан какви лекарства трябва да избягва или ограничава пациентът, докато черният дроб се възстановява.


Библиография:
1. National Center for Biotechnology Information (NCBI). Liver Trauma
2. National Center for Biotechnology Information (NCBI). Management of liver trauma in adults
3. Intermountain Healthcare. Liver injury
4. Ahmed N, et al. (2011). Management of liver trauma in adults