Фрактурата на глезена рядко представлява животозастрашаващо състояние, но въпреки това, то води до изключително силна болка. Първата помощ има за цел намаляването на болката и започване на процеса на лечение. Важно е разпознаването на състоянието, когато се касае за счупен глезен, за да бъде решено как да бъде лекуван. Характеристиките на травмата включват:

 • Болка (почти винаги присъства);
 • Подуване;
 • Натъртване;
 • Деформация (глезен, който изглежда деформиран);
 • Изтръпване;
 • Нарушена цялост на кожата с видима кост, която се подава;
 • Ограничена подвижност на глезена;
 • Пострадалият не може да стъпи, без да изпита болка

Не всички наранявания на глезена са фрактури, но няма начин да бъде установено дали се касае за счупен глезен без рентгенография. Поради тази причина всички наранявания на глезена се третират така, сякаш се касае за счупване, докато в болницата не бъде установено друго. Признаците и симптомите на счупен глезен са същите като на изкълчен глезен.


Преди да бъдат предприети каквито и да било стъпки, трябва да бъде подсигурено, че пострадалият е на безопасно място. Трябва да бъде проверено и дали пациентът диша и има циркулация. Необходимо е да бъдат потърсени други наранявания и ако потърпевшият показва признаци на нараняване на главата, шията или гърба, той не бива да бъде преместван.Мястото на раната трябва да бъде покрито със стерилни превръзки. Ако е необходимо, може да се наложи изплакване или промиване на раната, това трябва да стане с чиста вода или физиологичен разтвор. Отворените рани може да изискват зашиване.


Ако не е налична линейка, може да се наложи шиниране на счупения глезен. Преди шиниране трябва да бъдат проверени циркулацията, усещането и движението в крака на пострадалия:

 • Циркулацията може да бъде проверена, като бъдат сравнени цвета и температурата на увредения глезен с тези на здравия глезен;
 • Усещането може да бъде проверено чрез докосване на пръст на крака на пострадалия, а той бъде попитан кой пръст на крака му бива докоснат;
 • Движението може да бъде проверено, като потърпевшия бъде помолен да размърда пръстите на краката си.


Библиография:
1. Verywell Health. Broken Ankle Symptoms and Treatment
2. National Health Service (NHS). Broken Ankle
3. Cleveland Clinic. Broken Ankle (Ankle Fractures): Symptoms, Causes & Treatment