Остеопорозата не е самостоятелно заболяване, а по-скоро признак или симптом на друг процес, който се случва в организма. Ниската костна плътност може да е резултат от отпадането на половата функция при ранна менопауза или да отразява недостигът на витамин Д, или да се дължи на много по-сериозно подлежащо заболяване.


Диагностичният процес при пациентите с остеопороза не приключва с измерването на костната плътност. Следващият много важен етап от оценката на костната плътност е да се изключи заболяване, водещо до нейното намаляване. Това е важно условие и за започването на лечение.


За целта е необходимо да се познават най-честите причини за вторична остеопороза. Понякога причината може да бъде видима и логична – например хроничен прием на кортикостероиди. В други случаи тя може да остане скрита и да се прояви с необяснима фрактура при минимална травма. Понякога, освен наличието на заболяване, има няколко потенциални придружаващи рискови фактори за остеопороза, като ранна менопауза, ниско тегло, тютюнопушене, прием на алкохол и др. В тези случаи е трудно да се установи коя е първопричината.Освен наличието на някои съмнителни симптоми, и самото изследване на костна плътност може да ни насочи към търсене на подлежаща причина. При мъже над 50 години и жени в менопауза, при провеждането на двойно-енергийна абсорбциометрия (DXA), се изчислява Tscore, който показва броя на стандартните отклонения на изследваната плътност спрямо младата популация. Това е и критерият, по който съдим за наличието на остеопороза или остеопения.


От друга страна Zscore показва намалението на костната плътност спрямо хора от същата възраст. Стойности на Z-score над -2.0 стандартни отклонения от нормата, показват вероятна вторична остеопороза.


И така, независимо от всичко, е необходимо провеждането на минимален набор от кръвни изследвания, които да ни насочат към правилната диагноза:

 

  • Пълна кръвна картина – промените в кръвната картина (анемия, левкоцитоза), могат да насочат към подлежащо хематологично заболяване или малабсорбия.
  • Скорост на утаяване на еритроцитите, албумин и общ белтък, креатинин и определяне на изчислена гломерулна филтрация – помагат за изключване на хронично бъбречно заболяване. При повишен белтък и утайка може да се мисли за мултиплен миелом, който нерядка причина за патологични фрактури. При ревмтологични заболявания също може да има ускорена утайка и повишени на възпалителните показатели.
  • Серумен калций – повишен нива се наблюдават при хиперпаратиреоидизъм, хиперкалциемия при злокачествени заболявания, тиреотоксикоза, интоксикация с вит. Д. Нисък калций може да се установи при дефицит на вит. Д, бъбречна недостатъчност.
  • Фосфор – нисък фосфор обичайно се съчетава с висок калций при хиперпаратиреоидизъм. Други причини за нисък калций е дефицитът на вит. Д, тумор-индуцирана хипофосфатемия.
  • Алкална фосфатаза – костната фракция на този ензим служи като маркер за повишен костен метаболизъм. Може да се повишена при заздравяване на фактури, при хиперпаратиреоидзъм, тиреотоксикоза, болест на Пейджет.
  • Витамин Д – често се наблюдава недостатъчност или дефицит на вит. Д при пациенти с остеопороза. Тежкият дефицит е свързан със заболяванията рахит и остеомалация.
  • TSH – установяването на нисък TSH насочва към тиреотоксикоза. Независимо от причината, тиреотоксикозата води до повишен костен обмен и загуба на костна маса.
  • Чернодробни ензими – насочват към хронично чернодробно заболяване, което е рисков фактор за остеопороза.
  • Кръвна захар – за изключване на захарен диабет.

Съвкупността от тези показатели може да насочи към едно или друго заболяване. Ако не се открие някакъв подлежащ проблем, може да се постави диагнозата първична остеопороза, която може да е постменопаузална или сенилна (при старци). След това вече може да се започне съответната терапия. Ако все пак се установи вторична остеопороза, е необходимо първо да се лекува причината за нея.


Референции:
1. БДЕ, Препоръки за добра практика по остеопороза, 2019, София.
2. Lewiecki EM. Osteoporosis: Clinical Evaluation. 2021 Jun 7. Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000–. PMID: 25905277.