Какво е фруктозамин?

Високите нива на кръвна захар (хипергликемия) водят до неензимно свързване на кръвната захар (глюкозата) със серумни протеини (албумин, хемоглобин, фибриноген, колаген, фактори на съсирването, някои ензими и др.). Всички гликирани протеини в кръвта се означават с общото название фруктозамин.

 


Изследването на фруктозамин при диабет представлява кръвен тест, който измерва средните нива на глюкоза в кръвта за последните 2-3 седмици (каквато е средната продължителност на живота на протеините) и по този начин може да бъде проследен контролът на диабета в този период.

 

Въпреки че изследването на фруктозамин е подобно на изследването на гликиран хемоглобин (HbA1c), което измерва средните нива на кръвна захар за предходните два до четири месеца, изследването на фруктозамин не се използва толкова често. По-краткият период от време, който оценява тестът, не е достатъчен за определяне на дългосрочна прогноза.

 

Каква е целта на изследването на фруктозамин?

За разлика от изследването на гликиран хемоглобин, изследването на фруктозамин не се използва като скрининг тест за диабет или за проследяване на контрола на диабета. Вместо това изследването на фруктозамин в кръвта може да бъде използвано в ситуации, в които изследването на гликиран хемоглобин може да бъде ненадеждно, например при:

  • Загуба на кръв или хемолитична анемия. (Бързият оборот на червените кръвни клетки означава, че резултатът от изследването на гликиран хемоглобин ще бъде фалшиво нисък.);
  • Сърповидно-клетъчна анемия или други варианти на хемоглобина, свързани с хемолиза (разрушаване на червените кръвни клетки);
  • Наличие на друго състояние, което може да повлияе на надеждността на изследването на гликиран хемоглобин, като бъбречна недостатъчност (краен стадий на бъбречно заболяване), чернодробно заболяване, ХИВ инфекция и скорошни кръвопреливания

Изследването на фруктозамин в кръвта се използва и когато лекарят просто иска да получи повече информация, отколкото може да предостави друг тест. По-специално, изследването на фруктозамин може да бъде използвано, ако пациентът е имал скорошна промяна в приема на инсулин или други лекарства, тъй като тестът е възможно да помогне за преценяването на ефективността на новите лечения само след няколко седмици. Изследването може да бъде използвано и по време на бременност, когато тялото се променя постоянно. Въпреки това някои данни отбелязват, че изследването на гликиран албумин често се счита за по-надеждно от изследването на фруктозамин.

 

Как се извършва изследването на фруктозамин?

Изследването на фруктозамин представлява кръвен тест, за който се изисква кръвна проба (от вена или пръст) взета в лекарски кабинет и анализирана в лаборатория. Рисковете при процедурата са минимални, както при всяко вземане на кръв, и не се изисква специална подготовка (например гладуване) преди теста.

 

Как могат да бъдат тълкувани резултатите от изследването на фруктозамин?

Високите нива на фруктозамин в кръвта показват високи средни нива на кръвната захар за предходните две до три седмици. Обикновено тенденцията се следи с повторни тестове, независимо дали става дума за нива на фруктозамин или други показатели, като гликиран албумин или гликиран хемоглобин. Ако резултатите останат високи, това показва, че не пациентът не е имал добър контрол на кръвната захар. Лекуващият лекар ще се опита да определи причината за това и ще помогне на пациента с коригиране на лечението, диетата и други фактори за поддържането на по-добър контрол на кръвната захар.

 

Въпреки че няма напълно ясни критерии за референтните стойности на фруктозамин и как неговите нива корелират с диабета или неговите усложнения, някои власти предлагат следното ръководство:

  • За хора без диабет за нормални нива на фруктозамин трябва да бъдат считани тези между 175-280 милимола на литър (mmol/L);
  • За хора с контролиран диабет за нормални стойности на фруктозамин трябва да бъдат считани 210-421 милимола на литър (mmol/L);
  • За хора с неконтролиран диабет стойностите на фруктозамин са 268-870 милимола на литър (mmol/L)

Понякога надеждността на изследването на фруктозамин може да бъде компрометирано. Всяко състояние, което засяга производството на серумен албумин, независимо дали става въпрос за неговото увеличаване или намаляване, може да повлияе на надеждността на теста за фруктозамин. Някои примери за тези условия включват:

  • Чернодробни заболявания (например цироза);
  • Нефротичен синдром;
  • Заболяване на щитовидната жлеза;
  • Парапротеинемия

В допълнение, високите нива на аскорбинова киселина (витамин С) могат да попречат на надеждността на изследването. Поради това пациентите трябва да се въздържат от прием на добавки с аскорбинова киселина за минимум 24 часа преди вземането на кръвната проба. Билките от семейство Телчаркови също може да повлияят на резултатите от теста.

 

Референции:
1. American Diabetes Association. 6. Glycemic targets: Standards of medical care in diabetes—2022
2. Mohsin ZA, Paul A, Devendra S. Pitfalls of using HbA1c in the diagnosis and monitoring of diabetes
3. Danese E, Montagnana M, Nouvenne A, Lippi G. Advantages and pitfalls of fructosamine and glycated albumin in the diagnosis and treatment of diabetes
4. Welsh KJ, Kirkman MS, Sacks DB. Role of glycated proteins in the diagnosis and management of diabetes: research gaps and future directions
5. Johns Hopkins Medicine: Johns Hopkins Diabetes Guide. Alternative Markers of Glycemia: Fructosamine, Glycated Albumin, 1,5-AG