Терминът екстракорпорална мембранна оксигенация (ECMO) за първи път е използван, за да опише метод за екстракорпорално поддържащо лечение, фокусирано върху оксигенацията на пациенти в критично състояние. ECMO  се използва и за постоперативно поддържане на пациенти, подложени на кардиохирургична интервенция. Технологията се използва и при други заболявания, ето защо се нарича и ECLS - extracorporeal life support.

 

Екстракорпоралната мембранна оксигенация (ECMO) е начин за осигуряване на дишане и поддържане на сърцето. Обикновено се използва за критично болни деца със сърдечни или белодробни заболявания. ECMO може да осигури необходимата оксигенация на новородено, докато лекарите лекуват основното състояние. Възрастните също могат да се възползват от екстракорпорална мембранна оксигенация при определени обстоятелства.ECMO използва вид изкуствен бял дроб, наречен мембранен оксигенатор за окисляване на кръвта. Той се комбинира с топлообменник и с филтър, като доставя кислород в кръвта и я пречиства от въглеродния диоксид, а после я връща в тялото на пациента.

 

Разликите между ЕCMO и кардиопулмоналния байпас са следните:

 

 1. Екстракорпоралната мембранна оксигенация се осъществява чрез шиен съдов достъп и под местна анестезия, докато кардиопулмоналният байпас изисква пациентът да е под обща упойка, като канюлацията е трансторакална.
 2. Байпасът може да се използва за поддържане на живота в рамките на часове, докато ECMO може да бъде използван от 3 до 10 дни.
 3. Целта на ECMO e да осигури време за въстановяване на белите дробове и сърцето, докато кардиопулмоналният байпас се използва по време на различни кардиохирургични операции.

През 1969 г. Дорсън и колеги съобщават за употребата на мембранен оксигенатор при деца. През 1970 г. Baffes използват ECMO за поддържане на живота на деца, които се подлагат на сърдечни операции. През 1975 г. Bartlett за първи път прилага ECMO за лечение на новородени с остър респираторен дистрес синдром.


Има няколко състояния при малките пациенти, които са индикация за използването на ECMO. Те са следните: първична пулмонална хипертония на новороденото, синдром на аспириран мекониум, респираторен дистрес синдром, сепсис, причинен от бета хемолитични стрептококи, асфиксия, вродена диафрагмална херния и др.


Други критерии при новородените деца, които се нуждаят от екстракорпорална мембранна оксигенация са:

 

 1. Гестационна възраст - 34 гестационни седмици или повече;
 2. Рождено тегло 2 килограма или повече;
 3. Без данни за сигнификантна коагулопатия или неконтролирано кървене;
 4. Да няма данни за вътречерепен кръвоизлив;
 5. Механична вентилация- 10-14 дни или по-малко;
 6. Обратима увреда на белите дробове;
 7. Липса на малформации, несъвместими с живота;
 8. Без данни за голяма и нелечима сърдечна малформация;
 9. Изчерпани възможности за успешно провеждане на медикаментозна терапия.

Невъзможността за изпълнение на някой от тези критерии е относителна контраиндикация за прилагане на ECMO. В крайна сметка, решението се взема според състоянието на пациента, преценката на екипа и опитът на лекарите с този вид апаратура. Тези критерии се прилагат, когато детето е достигнало максимална дихателна поддръжка със 100% кислород с пиково инспираторно налягане около 35 см воден стълб.


Екстракорпоралната мембранна оксигенация е показана при следните ситуации: нисък ударен обем в резултат на сърдечна недостатъчност след сърдечна операция; пулмонална криза след сърдечна операция, водеща до тежка хипоксемия; рядко като преходна поддръжка преди сърдечна трансплантация и като поддържащо лечение на вторична кардиомиопатия, породена от бъбречна недостатъчност, миокардит или изгаряния.


На практика ECMO се използва и при други състояния и не с толкова стриктно изпълнени критерии, което прави технологията по-широко приложима, както за възрастни, така и за деца.


Самото устройство, необходимо за провеждане на екстракорпоралната мембранна оксигенация включва елементи като: кръвна помпа, система от тръби, мембранен оксигенатор, венозен резервоар и топлообменник.

 

Помпата най-често е ролкова и се използва при децата, защото хемолизата при нея е в по-ниска степен. Заедно с венозния резервоар се използват за ECMO при новородени.

 

Оксигенаторът е най-важната част на апарата, която е отговорна за насищане на кръвта, преминаваща през устройството, с кислород и за елиминацията на въглеродният диоксид.

 

Има няколко вида оксигенатори - балонни, мембранни и съставени от влакна.

 

Апаратите за ECMO разполагат с детектори, засичащи въздушни мехурчета. При установяване на такива помпата автоматично спира да работи. Има и филтри, които улавят тромби, въздушни мехурчета и други емболи и предотвратяват попадането им в организма на пациента. Освен това, два монитора следят налягането на циркулиращата кръв и съобщават за потенциално опасно покачване на налягането. То може да се повиши при натрупване на тромби в оксигенатора или запушване на тръбите и канюлите. Други важни допълнения са мониторите за следене на температурата на кръвта и насищането ѝ с кислород.

 

Библиография:
Ashkind WJ, Freeman A, Klein D, Toft RW. Evaluation of a disposable plastic, low volume, pumpless oxygenator as a lung substitute. J Pediatr. 1965 Jan. 66:94-102.
Dorson W Jr, Baker E, Cohen ML, et al. A perfusion system for infants. Trans Am Soc Artif Intern Organs. 1969. 15:155-60.
Baffes TG, Fridman JL, Bicoff JP, Whitehill JL. Extracorporeal circulation for support of palliative cardiac surgery in infants. Ann Thorac Surg. 1970 Oct. 10(4):354-63.
Bartlett RH, Gazzaniga AB, Jefferies MR, Huxtable RF, Haiduc NJ, Fong SW. Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) cardiopulmonary support in infancy. Trans Am Soc Artif Intern Organs. 1976. 22:80-93.
eterec SM, Bizzarro MJ, Mercurio MR. Is extracorporeal membrane oxygenation for a neonate ever ethically obligatory?. J Pediatr. 2017 Dec 13. 
Kattan J, Gonzalez A, Becker P, et al. Survival of newborn infants with severe respiratory failure before and after establishing an extracorporeal membrane oxygenation program. Pediatr Crit Care Med. 2013 Nov. 14(9):876-83.
[Guideline] Lequier L, Annich G, Al -Ibrahim O, et al. ELSO Anticoagulation Guidelines 2014. Extracorporeal Life Support Organization. Available at https://www.elso.org/portals/0/files/elsoanticoagulationguideline8-2014-table-contents.pdf. Accessed: Oct. 1, 2014.
Pediatric Extracorporeal Membrane OxygenationUpdated: Dec 21, 2017 Author: Edwin Rodriguez-Cruz, MD; Chief Editor: Stuart Berger, MD