Какво е дисфагия?

Дисфагията е медицинският термин за затруднено преглъщане. Състоянието предизвиква усещането, че храната е заседнала в гърлото. Преглъщането включва координация от около 50 различни нерви и мускули в устата, гърлото и хранопровода. Съществуват множество физически причини за дисфагия. Психологическите проблеми или психичните заболявания също предразполагат към дисфагия, въпреки че причините за това не са напълно разбрани.

 


Дисфагията може да бъде сериозно състояние, ако предизвика задавяне и храната попадне в дихателните пътища и ги блокира, известно като аспирация. Дисфагията става по-тежка при прием на твърди храни, отколкото на течности. Необходимо е да бъде потърсен лекар, тъй като това състояние може да е признак на тумор на хранопровода. Има висока честота на дисфагия сред лицата с психични заболявания, което може да се дължи на страничен ефект от лекарства, фобия или необичайно хранително поведение.

 

Какви видове дисфагия съществуват?

Дисфагията е по-скоро симптом на заболяване, отколкото самото заболяване или основно състояние. Има четири вида дисфагия:

  • Орофарингеална дисфагия: Затруднено придвижване на храната от устата към гърлото;
  • Езофагеална дисфагия: Затруднено придвижване на храната надолу по хранопровода;
  • Невромускулен симптомен комплекс: Симптом на прогресиращо неврологично заболяване или неврологично увреждане;
  • Функционална дисфагия: Проблеми с преглъщането, когато изглежда, че няма структурна или медицинска причина за това (това може да е психосоматично състояние, което означава, че е свързано с психично разстройство)

Какви са основните причини за дисфагия?

Може да бъде трудно да се стигне до първопричината за дисфагия при някои пациенти. Едно по-старо проучване е установило, че две трети от пациентите, които първоначално са били диагностицирани с дисфагия поради психични причини, по-късно са установили, че имат здравословни причини за затрудненото преглъщане.

 

Съществуват множество причини, поради които е възможно да възникне дисфагия. Въпреки това, психичните разстройства са често срещана причина за състоянието. Тези нарушения включват:

Дисфагията може да бъде резултат от разстройство със соматични симптоми (РСС), което е достатъчно, за да наруши ежедневните дейности на пациента. Разстройство със соматични симптоми се диагностицира, ако са налице поне две от следните характеристики:

  • Продължаващи и преувеличени опасения за здравето;
  • Високо ниво на тревожност, свързана със здравето;
  • Прекомерно съсредоточаване в проблемите със здравето

Ако симптомите продължават повече от шест месеца, състоянието се счита за хронично. Сред пациентите с разстройство със соматични симптоми, които имат дисфагия, функционалната дисфагия е най-често срещаната форма на състоянието. Нарича се още медицински необяснима орофарингеална дисфагия. Лицата, страдащи от медицински необяснима орофарингеална дисфагия се чувстват сякаш храната е заседнала в тяхното гърло. При усещане, че храната е заседнала в хранопровода, което може да бъде придружено от задавяне, това състояние се нарича езофагеална дисфагия.

 

Понякога, макар и рядко, дисфагията е предизвикана от форма на фобия. Тези фобии включват:

  • Фагофобия: Страх от преглъщане поради психогенна (по-скоро психологическа, отколкото физическа) причина;
  • Псевдодисфагия: Страх от задавяне

Някои лица с психични заболявания може да изпитват епизоди на дисфагия, защото имат проблеми да седят неподвижни, докато ядат, което увеличава риска от задавяне. Или пък са хиперактивни и изяждат храната твърде бързо.

 

Референции:
1. National Institute on Deafness and Other Communication Disorders. Dysphagia
2. National Foundation of Swallowing Disorders. Phagophobia
3. UCLA Health. Functional dysphagia
4. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders