Какво представляват трансаминазите?

Чернодробните ензими представляват вещества, които се произвеждат от черния дроб и могат да бъдат измерени чрез кръвен тест. Всяко повишаване на нивата на ензимите може да бъде признак за чернодробен проблем.


Аспартат аминотрансферазата (АСАТ, ASAT, AST) и аланин аминотрансфераза (АЛАТ, ALAT, ALT) са два от ензимите (трансаминази), които се изследват, когато има съмнения за проблем с черния дроб на пациент. В сравнение един с друг, АСАТ и АЛАТ могат да помогнат за идентифициране на токсини в черния дроб, чернодробно заболяване или увреждане на черния дроб.Какви са ролите на АСАТ и АЛАТ в тялото?

Аминотрансферазите са химични вещества, които черният дроб използва за производството на гликоген. Гликогенът е съхранената форма на глюкозата, захарта – която тялото използва за енергия.


Всяка молекула глюкоза, която не е използвана веднага, се преобразува в гликоген. След това се съхранява в клетки за бъдеща употреба. По-голямата част от гликогена се съхранява в черния дроб, останалата част се складира в:

 • Скелетните мускули;
 • Глиалните клетки на мозъка;
 • Други органи

Аспартат аминотрансфераза (АСАТ) се съдържа в различни тъкани, като черния дроб, мозъка, панкреаса, сърцето, бъбреците, белите дробове и скелетните мускули. Ако някоя от тези тъкани бъде увредена, АСАТ ще бъде освободен в кръвния поток. Докато повишените нива на АСАТ са признаци на увреждане на тъканите, те невинаги са свързани с черния дроб.


За разлика от тях, аланин аминотрансфераза (АЛАТ) се намира главно в черния дроб. Ако нивото на АЛАТ е високо, това може да бъде признак на увреждане на черния дроб. Случайно повишаване на АЛАТ в кръвта може да възникне при остра или краткосрочна инфекция или заболяване. Повишените нива на АЛАТ в кръвта, които са наблюдавани за дълъг период от време, са знак за по-сериозно състояние. Това е така, защото повишените нива на ензима може да означават, че пациентът страда от основно заболяване и показват по-голяма вероятност за наличие на увреждане на черния дроб.


Какви са нормалните стойности на АСАТ и АЛАТ?

АСАТ и АЛАТ се измерват в международни единици на литър (IU/L). Нормалните нива на аминотрансферазите варират в зависимост от индекса на телесна маса (ИТМ) на дадено лице. Също така различните лаборатории имат различни критерии за референтните стойности. Най-общо казано, нормалната референтна стойност за възрастни е:

 • АСАТ – 8 до 48 IU/L
 • АЛАТ – 7 до 55 IU/L

За леко повишени обикновено се считат нивата от два до три пъти над горната граница. При някои чернодробни заболявания нивата на трансаминазите може да бъдат 50 пъти над горната граница.


За какво се използва съотношението АСАТ / АЛАТ?

Съотношението на стойностите на двата ензима има голяма информативна стойност. Въпреки че може да изглежда, че измерването на нивата на АЛАТ предоставят достатъчно данни, необходими за диагностициране на чернодробно заболяване, връзката му с АСАТ може да предостави ценни улики за това какво точно се случва в тялото. Съотношението на стойностите АСАТ / АЛАТ също така подсказва дали проблемът е остър (възникващ внезапно и бързо прогресиращ) или хроничен (дълготраен или постоянен).


Ако черният дроб пострада от остро състояние, може да бъде очакван внезапен скок в нивата на АЛАТ в кръвта. От друга страна, ако чернодробното заболяване прогресира бавно, увреждането на черния дроб постепенно ще засегне и други органи. Тъй като тези органи са повредени, нивата на АСАТ в кръвта ще започнат да се повишават. Това се случва при заболявания като хепатит С. Той причинява дълготрайно увреждане на черния дроб, което предизвиква симптоми, включващи:

 • Бъбреци;
 • Мозък;
 • Очи;
 • Кожа;
 • Стави

Такива оплаквания се наричат екстрачернодробни симптоми.


Връзката между тези ензими е описана с помощта на съотношението АСАТ / АЛАТ, което сравнява нивата на двата ензима в кръвта. В зависимост от това коя стойност е повишена и степента на повишение, лекарите често могат да получат доста силна индикация за това какво може да бъде заболяването.


Съотношението АСАТ / АЛАТ е важно, защото може да разкрие много за съответното състояние. Ето общите насоки, използвани за диагностициране на чернодробно заболяване:

 • Съотношение АСАТ / АЛАТ по-малко от едно (където АЛАТ е значително по-повишен от АСАТ) означава, че пациентът може да има неалкохолна мастна чернодробна болест;
 • Съотношението АСАТ / АЛАТ, равно на едно (където нивата на ензимите са с равни стойности), може да бъде признак на остър вирусен хепатит или свързано с лекарства токсично увреждане на черния дроб.
 • Съотношение АСАТ / АЛАТ по-голямо от едно (където стойността на АСАТ е по-висока от тази на АЛАТ) означава, че пациентът може да има цироза;
 • Съотношение АСАТ / АЛАТ по-голямо от 2:1 (където нивото на АСАТ е повече от два пъти по-високо от на АЛАТ) е признак на алкохолна чернодробна болест

Въпреки това, заболяването не може да бъде диагностицирано само по съотношението на трансаминазите. Необходимо е също да бъдат измерени колко са повишени нивата на ензимите в кръвта. Едва когато нивата са над определен праг (няколко пъти над нормалното), съотношението може да се счита за диагностично.


Кога се препоръчва изследване на трансаминазите в кръвта?

Тестването на серумните нива на АСАТ и АЛАТ е част от изчерпателен пакета лабораторни изследвания за оценка на чернодробната функция и се препоръчва при:

 • Наличие на симптоми на чернодробно заболяване, като жълтеница, тъмна урина, гадене, повръщане и умора;
 • Наблюдение на прогресията на чернодробно заболяване;
 • Определяне на това кога трябва да бъде започнато лечение с определени лекарства;
 • Проверка на това дали лечението на чернодробното заболяване дава резултат


Библиография:
1. Stanford Health Care. Liver function tests
2. Johns Hopkins Medicine. Common liver tests
3. U.S. National Library of Medicine: MedlinePlus. AST test
4. Malakouti M, Kataria A, Ali SK, Schenker S. Elevated liver enzymes in asymptomatic patients - What should I do?
5. Verywell Health. Overview of ALT and AST Liver Enzymes