Европейският конгрес по кардиология е най-значимото годишно събитие в сферата на сърдечносъдовите заболявания. Той се превърна в събитие за споделяне на научния труд на десетки хиляди делегати от целия свят. На тазгодишния конгрес, който се проведе в края на август в Мюнхен, Германия, данните от годишните обзори и редица дългогодишни проучвания се оказаха едновременно плашещи и обнадеждаващи.


За какво алармират водещите кардиолози?

Единият от акцентите е пандемичният характер на сърдечносъдовите заболявания. Днес те обхващат 1/3 от всички болни хора на Земята. Смъртността от тях е по-висока от всички онкологични заболявания, взети заедно. Към 2030 г. се очакват стряскащите близо 25 милиона годишни фатални случаи от инфаркт, сърдечна недостатъчност, ритъмни нарушения, инсулт, внезапна сърдечна смърт. Това се явява „бомба с часовников механизъм“ за съвременното общество. Нашата страна заема челно място в световните класации.


 

Друг проблем, който се изтъква, е неправилното разделяне на съдовите заболявания като самостоятелни болести. Нужна е екипна работа между кардиолози, ангиолози, хирурзи, ендокринолози и т.н. Реално коронарната и периферната артериална болест са двете лица на едно и също състояние. Опитите са да се избегне факторът „изненада“ - например да се прецени риска от инфаркт, инсулт или и двете при болен с тромбоза на крака, защото реалността да ги получи е реална. Повече от 55% от хора по света дори не свързват периферната съдова болест със сърдечната. Интересни са още данни, че над 1/3 от болните, преживяли мозъчен инсулт, са имали скрито или неглижирано ритъмно наушение на сърцето и т.н.

 

Все повече се променя профила на сърдечно болния. Докато преди няколко години жените оставаха на заден план в типичния образ на “рисковия болен“, то сега това вече не е така. Същото важи и за фактора „възраст“. Освен, че засегнатите вече често са около 30-годишна възраст, добре е да се знае, че след навършване на 50 години, сърдечносъдовите болести трайно заемат първото място. Там, където медицината следва да се намеси, е много по-рано.


А какви всъщност са препоръките?

Спиране на тютюнопушене безспорно заема първо място. Не намаляването, а моментално прекъсване на активно и пасивно консумиране на цигарен дим. Нужно е ежедневно движение и цялостна промяна в начина на живот, свързана с качествена и редовна физическа активност. Правилното хранене се изтъква като главен фактор за поддържане на добро тегло и чисти от плаки съдове. Статините задържат неоспоримо своето място в борбата с високия LDL („лош“) холестерол и предпазването от инфаркт.

 

Доверието към лекаря се посочва като основен фактор, който дава шанс за правилно лечение. Добронамереното и активно отношение към своето лечение спомагат за неговия редовен прием, често посещение на лекарския кабинет и вслушване в даваните съвети. По-добрата информираност на обществото биха могли да скъсят времето от дома до болницата в кризистни моменти. Биха могли да свалят стигмата от лицето на тези болести. 


Големи скокове има и в сферата на лечението

Една от най-кардиналните промени идва от проучването COMPASS. Буквално дни преди конгреса бе одобрена комбинацията от ниска доза ацетилсалицилова киселина и директния Ха иниботор с антитромбоцитна активност ривароксабан за профилактика на атеротромботични събития при високорискови пациенти с коронарна болест или симптоматична периферна болест.

 

Остават резервите към първичната профилактика с ацетилсалицилова киселина. Интересно е, че такова е становището дори в групата на диабетиците, където сърдечносъдовият риск е категорично по-висок. Изследователите в проучването ASCEND не препоръчват рутинното му използване при болни с нисък риск, било то и с висока кръвна захар, предвид завишения риск от кървене.

 

Какво ново по отношение на сърдечните клапи?

Докладите от „безкръвните“ имплантации жънат успехи и недежда за избягване на тежки операции, както и даването шанс на циентите в напреднала възраст и много придружаващи болести. Проучването MITRA-FR обаче показва незадоволителна разлика между тези, получили нова митрална клапа по този метод и онези, останали единствено на медикаментозно лечение в крайните фази на сърдечна слабост. Дебатите по върпоса тепърва престоят.

 

Раздвижване се установява и при лечението на сърдечното възпаление ендокардит. Голямото проучване POET дава обнадеждаващи резултати. Дългият до 6 седмици комбиниран венозен курс в някои слуаи би могъл да се замести с перорални антибиотици още след десетия ден. Това би могло в пъти да намали болничния престой, усложненията, финансовите аспекти и.т.н.

 

 

NEWS_MORE_BOX

 

„Зелена светлина“ се дава и на нов медикамент за наднормено тегло. Добре известно е спирането през последните години на няколко лекарства за отслабване поради сърдечносъдови усложнения.

 

Проучването CAMELLIA-TIMI 61 показва изключително добър кардиологичен профил на медикамент от групата на серотонин 2С рецепторните агонисти. Бъдещето ще покаже, дали това ще даде нов шанс за овладяване на наднорменото тегло.

 

Нови гайдлайни за поведение при миокадна реваскуларизация ще насочи инвазивните кардиолози за правилно поведение при запушване на коронарен съд и последващо поведение.

 

Същото може да се каже и за кардиолози и акушер-гинеколози в грижите за бременните със сърдечни страдания благодарение на новите препоръки за правилно поведение в тези случаи.

 

Всичко това, както и много други фокуси в огромния кардиологичен формум, дават повод за активни дискусии още месеци напред.