Какво е среден обем на тромбоцитите (MPV)?

Показателят среден обем на тромбоцитите (mean platelet volume, MPV) показва средния размер на кръвните плочици (тромбоцити), клетките, отговорни за образуването на кръвни съсиреци за забавяне на загубата на кръв, предотвратяване на инфекции и насърчаване на заздравяването на наранявания. Нормалните резултати на MPV варират от 8,9 до 11,8 fL (фемтолитри).

 


Високите или ниските стойности на средния обем на тромбоцитите (MPV) могат да сочат към редица здравословни проблеми, като сърдечносъдово заболяване, лупус, заболяване на щитовидната жлеза и инфекция. MPV е особено важен показател при определяне на причината за тромбоцитопения (нисък брой на тромбоцитите) или тромбоцитоза (висок брой на тромбоцитите) в кръвта.

 

Изследването на кръвта за определяне на нивата на MPV може да бъде полезен диагностичен инструмент, дори ако броят на тромбоцитите на пациента е нормален.

 

Каква е целта на изследването на среден обем на тромбоцитите (MPV)?

Тази стойност се разглежда като част от пълната кръвна картина (ПКК). ПКК измерва общия брой на тромбоцитите, както и тромбоцитните индекси, като среден обем на тромбоцитите (MPV) и ширина на разпределение на тромбоцитите (platelet distribution width, PDW). PDW е показател за вариацията в ширината на тромбоцитите на пациент.

 

Тези индекси дават допълнителна и по-подробна информация за тромбоцитите и/или за причината за техния повишен или понижен брой. Всъщност, дори ако пациентът има нормален брой тромбоцити, ненормалните резултати на индексите MPV и PDW може да предупредят специалиста за даден проблем при пациента.

 

Референтни стойности:

 • Тромбоцити - 150 000 до 450 000 на милилитър;
 • MPV - 8,9 до 11,8 fL (фемтолитри);
 • PDW - 9,6 до 15,3 fL

Лабораториите често се различават по отношение на своите критерии за референтни стойности. Въпреки това, обикновено нивата на тромбоцитите под 50 000 на милилитър се свързват с наличие на наранявания. Нивото на тромбоцитите под 20 000 може да предразположи човек към животозастрашаващо кървене.

 

Когато стойността на среден обем на тромбоцитите (MPV) е висока, лабораторията обикновено ще направи проверка с кръвна натривка. Технолог ще оцвети предметно стъкло, съдържащо проба от кръвта на пациент и ще го разгледа под микроскоп, за да види дали тромбоцитите се слепват заедно или наистина пациентът има големи тромбоцити.

 

Обикновено по-младите тромбоцити са с по-голям размер от по-старите тромбоцити. Средният обем на тромбоцитите (MPV) често се счита за отражение на средната възраст на тромбоцитите.

 

Какви са причините за високи стойности на среден обем на тромбоцитите (MPV)?

Високите стойности на MPV обикновено са знак, че в кръвта на пациента циркулират повече млади тромбоцити. Тромбоцитите се произвеждат в костния мозък от големи клетки, наречени мегакариоцити. Тромбоцитите, които се освобождават в кръвния поток от костния мозък, всъщност са части от мегакариоцитите.

 

След загуба на кръв поради травма или голяма операция, тялото изразходва тромбоцити, за да възстанови нараняванията и да спре загубата на кръв. В отговор костният мозък произвежда повече мегакариоцити, които дават млади, големи тромбоцити и MPV на пациента се повишава.

 

Може пациентът да има висок среден обем на тромбоцитите (MPV) заедно с нисък, нормален или висок брой на тромбоцитите и разглеждането на тези резултати заедно помага да бъде поставена диагноза. Високи стойности на MPV със следния брой на тромбоцитите може да показва свързани състояния като:

 • Нисък брой на тромбоцитите заедно с високи стойности на среден обем на тромбоцитите (MPV) възниква, когато тромбоцитите са унищожени, обикновено от антитела, инфекция или токсини. Например, имунната тромбоцитопенична пурпура (ИТП) е тромбоцитен дефицит, причинен от разрушаването на тромбоцитите, без известна причина;
 • Високият брой на тромбоцитите заедно с високи стойности на MPV може да възникнат, когато костният мозък произвежда твърде много тромбоцити, обикновено поради генетична мутация или рак;
 • Нормалният брой на тромбоцитите заедно с високи стойности на среден обем на тромбоцитите (MPV) предполага състояния като хипертиреоидизъм или хронична миелогенна левкемия - вид рак

Високи стойности на среден обем на тромбоцитите (MPV) с променлив брой тромбоцити

 

Състоянията, които могат да бъдат свързани с повишени стойности на MPV и променлив брой на тромбоцитите, включват:

 • Болест на Бернар Сулие (Bernard-Soulier) (синдром на гигантски тромбоцити);
 • Лекарства, стимулиращи костния мозък, като еритропоетин или тромбопоетин;
 • Захарен диабет;
 • Генетични аномалии в тромбоцитите;
 • Сърдечносъдово заболяване или изкуствени сърдечни клапи;
 • Хипертиреоидизъм;
 • Неалкохолно чернодробно заболяване;
 • Прееклампсия (токсемия на бременността) и HELLP синдром;
 • Респираторни заболявания;
 • Сепсис

Фактори, влияещи върху стойностите на среден обем на тромбоцитите (MPV)


Броят и обемът на тромбоцитите могат да бъдат повлияни от фактори като надморска височина, хормони и рискови фактори за здравето:

 • Хората, които живеят на ниска надморска височина (под морското равнище), може да имат по-висок от средния брой на тромбоцитите. Тези, които живеят на голяма надморска височина, може да имат високи стойности на MPV, което се счита за възможен рисков фактор за сърдечни заболявания;
 • Тютюнопушенето, високото кръвно налягане и високите нива на глюкоза (без диагноза диабет) са свързани с високи стойности на MPV при мъжете;
 • Менструацията и приемът на перорални контрацептиви са свързани с високи стойности на MPV при жените;
 • Усилените упражнения също се свързват с увеличаване на броя на тромбоцитите, ако са достатъчно тежки, за да причинят увреждане на тъканите

Важно е да бъдат взети предвид тези фактори, като се знае и че броят на тромбоцитите и стойностите на MPV може да претърпят известни вариации.

 

Какви са причините за ниски стойности на среден обем на тромбоцитите (MPV)?

Ниските стойности на среден обем на тромбоцитите (MPV) обикновено показват, че повечето от тромбоцитите в кръвта на пациента са по-стари и че костният му мозък е забавил производството на тромбоцити. И тук общият брой на тромбоцитите може да помогне, за да бъде разбрана причината за това. Ниски стойности на MPV със следния брой на тромбоцитите може да показва свързани състояния като:

 • Ниският брой на тромбоцитите заедно с ниски стойности на MPV сочат към нарушения на костния мозък, които забавят или намаляват производството на тромбоцити, като апластична анемия;
 • Високият брой на тромбоцитите заедно с ниски стойности на MPV често означават инфекция, възпаление или рак;
 • Нормалният брой на тромбоцитите заедно с ниски стойности на MPV са често срещани при хронична бъбречна недостатъчност

Ниски стойности на MPV и променлив брой тромбоцити

 

Състоянията, които могат да бъдат свързани с ниски стойности на MPV и променлив брой тромбоцити, включват:

 • Костномозъчна недостатъчност;
 • Лупус;
 • Спленомегалия (уголемяване на далака), което често причинява задържане на тромбоцитите в далака;
 • Лекарства, които потискат образуването на тромбоцити, като тези при химиотерапия;
 • Хипотиреоидизъм;
 • Желязодефицитна анемия;
 • ХИВ/СПИН

Референции:
1. Khan A, Haider I, Ayub M, Khan S. Mean Platelet Volume (MPV) as an indicator of disease activity and severity in lupus
2. Rossi M, Lewis M, Hutchinson N. Coronary artery bypass grafting in idiopathic thrombocytopenia: use of thromboelastometry without platelet transfusion
3. Icli A, Tayyar S, Varol E, et al. Mean platelet volume is increased in infective endocarditis and decreases after treatment
4. Yan K, Ding B, Huang J, Dai Y, Xiong S, Zhai Z. Normal platelet counts mask abnormal thrombopoiesis in patients with chronic myeloid leukemia
5. Verywell Health. Understanding Mean Platelet Volume (MPV) Levels