Какво представлява саповирусът?

Човешките саповируси (HuSaV) представляват причина за значителен брой случаи на диария и хранителни инфекции в световен мащаб. Саповирусите са генетично разнообразен род РНК вируси без обвивка от семейството Caliciviridae, което включва също норовируси.

 


Тежестта на саповирусната инфекция се подценява няколко десетилетия след откриването на патогена поради липсата на диагностични тестове за откриване на саповирус, различни от електронната микроскопия. С развитието и нарастващото използване на молекулярни диагностични изследвания има все повече доказателства за значението на саповируса за случаите на детската диария в глобален мащаб. Най-вече в страните, където са въведени ротавирусни ваксини, саповирусът е сред водещите причинители на диария при малки деца.

 

Саповирусът също е идентифициран като причина за диария и при по-възрастни лица, особено при тези, пребиваващи от дълго време в заведения за грижи, както и при лица с имунокомпрометиращи състояния.

Какви оплаквания предизвиква саповирусната инфекция?

Саповирусът е често срещана причина за вирусен гастроентерит засяга предимно деца на възраст под 5 години. Понякога патогенът причинява огнища на зараза във всички възрастови групи в училищата, болници и други здравни заведения. Свързаната със саповирус диария обикновено е лека, въпреки че рядко могат да възникнат и тежки случаи. Симптомите на саповирусна инфекция обикновено започват след инкубационен период от 1-4 дни и включват:

  • Диария (лека/водниста);
  • Гадене;
  • Повръщане;
  • Болка или спазми в корема;
  • Неразположение/умора;
  • Субфебрилна температура (със стойности по-ниски от 38,3°C);
  • Мускулни болки.

В много случаи саповирусната инфекция може да не показва признаци или симптоми (и да протече асимптоматично). Въпреки това, заразените лица все още могат да предадат вируса на здрави хора.

Колко време трае саповирусната инфекция?

Симптомите на саповирусна инфекция продължават от един до три дни и повечето болни се възстановяват напълно без лечение. Въпреки това, за някои лица - особено бебета, възрастни хора и пациенти с основно заболяване - повръщането и диарията може да бъдат по-продължителни (например 4-6 дни), като е възможно да доведе до дехидратация и може да изисква медицинска помощ.

Как се разпространява саповирусната инфекция?

Саповирусът може да бъде предаден главно по фекално-орален път:

  • Пряк контакт със заразено лице;
  • Споделяне на чаши или прибори със заразени лица;
  • Докосване на замърсени с вирусни частици предмети и след това поставяне на докосване на устата.

Как може да бъде предотвратена саповирусната инфекция?

Лицата със саповирусна инфекция са потенциално заразни от момента, в който започнат да се чувстват зле, до няколко дни след като симптомите вече са отминали, тъй като вирусът продължава да се отделя с изпражненията и е възможно да бъде разпространен.

 

Подходящата хигиена на ръцете е най-важният метод за предотвратяване саповирусна инфекция. Това става чрез щателно измиване на ръцете за поне 20 секунди с течаща вода и сапун (или антисептик). Геловете за дезинфекция на ръце на алкохолна основа може да не са ефективни. Ръцете трябва да се измиват старателно след посещения на тоалетната и преди хранене или приготвяне на храна. Разтворите на белина могат да бъдат използвани за дезинфекция на замърсени повърхности в дома.

 

Разнообразието на генотипа на саповирусите представлява предизвикателство за разработването на широко защитни саповирусни ваксини. Необходими са обаче повече изследвания, за да бъде установена връзката между генотипове и антигенни типове, тъй като понастоящем не е известно дали имунният отговор към естествени саповирусни инфекции е генотипно, геногрупово специфично или кръстосано реактивно. Едно важно предизвикателство за тези проучвания е липсата на системи за клетъчни култури за производство на антигени и за проучвания за вирусна неутрализация, които биха могли да дадат информация за разработването на подходящия дизайн на ваксина.

 

Референции:
1. National Center for Biotechnology Information (NCBI). Sapovirus: an emerging cause of childhood diarrhea
2. National Center for Biotechnology Information (NCBI). Sapovirus: an important cause of acute gastroenteritis in children
3. ScienceDirect. Sapovirus - an overview