За опасноститe от самолечението на стомашните киселини и непридържането към назначената от лекар терапия, нека поговорим с гастроентеролозите на България...

 

Киселинно-обусловените заболявания се манифестират със симптоми, които влошават качеството на живот. Ненавременното и неправилно лечение, на тези на пръв поглед незначителни киселини, може до доведе до много сериозни усложнения, като напр. рак на хранопровода. Проблемът е, че развитието на усложнения може да протече безсимптомно.


 

Най-често срещаните симптоми на киселинно-обусловените заболявания са:

 • Епигастрална или гръдна болка;

 • Парене и горене зад гръдната кост, киселини;

 • Регургитации (връщане на кисело стомашно съдържимо нагоре към гърлото или устата);

 • Повръщане;

 • Коремен дискомфорт (тежест и чувство за подут корем, бързо засищане);

 • Гадене;

 • Кашлица, дрезгав глас;

 • Нарушен сън (поради киселини и/или регургитация)

 

Терапевтичният подход се определя от активността на заболяването, тежестта на клиниката (симптомите), риска от рецидиви и усложнения, вкл. и малигнизация (злокачествено израждане на язва). Този подход трябва да бъде диференциран и същевременно комплексен, включващ:

 • определен режим;

 • диета;

 • медикаментозно лечение;

 • хирургично лечение при необходимост.
   

Затова лечението им изисква много добра комуникация между пациент и лекар и споделяне на отговорността за постигане на основните цели.

 

Основни цели на лечението:

 1. Овладяване на клиничните симптоми;

 2. Излекуване на заболяването, продължителна ремисия и удоволетвореност от лечението;

 3. Предотвратяване на рецидивите;

 4. Профилактика на усложненията.

 

Решението! Терапия, назначена от специалист, която бързо и мощно ще овладее симптомите. И не само това… Изключително е важно пациента да се придържа стриктно към назначената от лекаря терапия като продължителност на предписания курс. Много често пациентите решават, че след като е овладяна симптоматиката спокойно може да прекъснат назначеното лечение. Но за да постигнем излекуване на заболяването е важно да изпълнят пълния курс на лечение.

 

1. Медикаментозно лечение за бързо овладяване на симптомите до степен те да не нарушават качеството на живот и работоспособността цели:

 

 • Овладяване на болката, паренето, регургитацията и киселинен контрол още на първия ден;
 • Бързо и ефективно овладяване на лигавичните нарушения;

 • Ерадикация на Хеликобактер пилори инфекция, ако е налична;

 • Редуциране на стомашния дискомфорт;

 • Овладяване нарушенията на съня;

 • Излекуване на заболяването и/или осъществяване на продължителна ремисия;

 • Поддържащо лечение за предотвратяване на рецидивите и усложненията;

 • Постигане пълна удоволетвореност от терапията.

 

2. Съгласието, дисциплината и отговорността на пациента към провежданото лечение. Това означава:

 • спазване на диетичния режим;

 • стриктно спазване на дозовия режим;

 • стриктно спазване на продължителността на терапията;

 • непрекъсната комуникация с лекуващия лекар.

 

Спазването на посочените важни моменти е гаранция за своевременното излекуване и предпазване от усложнения и рецидиви.

 

Научете повече на www.NEXILINI.bg!