SDH-дефицитният гастроинтестинален стромален тумор (SDH-deficient gastrointestinal stromal tumor, или SDH-deficient GIST) е вид рак на храносмилателния тракт. Почти винаги се развива в стомаха или тънките черва, рядко в дебелото черво. 


GIST са "SDH-дефицитни" в 5-7,5 % от случаите и обикновено тогава растат само в стомаха. 

 


SDH е митохондриален ензимен комплекс, наречен сукцинат дехидрогеназа. Ензимите действат като катализатори, които предизвикват химична реакция. SDH ускорява превръщането на сукцината във фумарат. Това превръщане е важна част от клетъчния метаболизъм. Комплексът SDH играе важна роля в цикъла на лимонената киселина, известен като цикъл на Кребс (клетъчен енергиен цикъл), който задвижва всяка клетка. С други думи, сукцинат дехидрогеназата е важна за производството на енергия за тялото. 


Повечето хора със SDH-дефицитни GIST са деца и млади възрастни.

Хората с GIST с дефицит на SDH са изложени на по-висок риск от други видове рак. Изложени са на риск от белодробен хондром - доброкачествен тумор в белия дроб, както и параганглиоми - рядък тумор, който расте в нервната клетка и може да се появи навсякъде в тялото.

 

Клиника

Клиничната картина на SDH-дефицитния GIST в стомаха включва:

 • Усещане за пълнота в стомаха;
 • Гадене;
 • Загуба на апетит;
 • Загуба на тегло;
 • Болки в стомаха;
 • Кърваво повръщане (прилича на утайка от кафе);
 • Постоянна умора/изтощение;
 • Анемия;
 • Кървави изпражнения (изглеждат като катран);
 • Опипване на туморна маса в горния десен квадрант

 

Свързани синдроми

Пациентите, които имат положителен тест за мутации на гена на SDH, могат да бъдат изложени на риск от два свързани синдрома: Триада на Карни и Синдром на Карни-Стратакис.

 • Триадата на Карни е синдромно състояние, което може да включва GIST, параганглиоми и белодробни хондроми. Тази мутация на гена на SDH се среща предимно при по-млади пациенти и не изглежда да е наследствена, за разлика от други мутации на гена. При триадата на Карни се наблюдава нарушена функция на SDH, но обикновено тя не е зародишна. Триадата на Карни може да включва GIST, белодробни хондроми, параганглиоми ("пълна" триада на Карни) или просто GIST и белодробни хондроми ("непълна" триада на Карни).
 • Синдромът на Карни-Стратакис е наследствен синдром, който засяга предимно млади пациенти от женски пол. Пациентите с тази зародишна мутация (възникваща в някоя от SDH субединиците) са предразположени към GIST и параганглиом. Ако в зародишната линия се открие мутация на гена на SDH, се препоръчва генетично консултиране, както и мутационен скрининг на роднини от първа линия. Пациентите със синдрома на Карни-Стратакис са предразположени към GIST, както и към други редки тумори, и се нуждаят от редовен скрининг за параганглиоми и феохромоцитоми.

Поради тези редки подгрупи необходимостта от мутационно изследване е от решаващо значение. Таргетираните лекарства, които действат добре при GIST, в повечето случаи не са ефективни при SDH-дефицитни или SDH-компетентни мутации. Познаването на мутацията ще спести време и ще насочи пациента към лечение, което е най-подходящо.

 

Диагноза

Поставянето на правилната диагноза може да се окаже труден процес. GIST е труден за диагностициране, тъй като клинично прилича на други видове рак на стомаха.

 • Образни изследвания: При симптоми на SDH-дефицитен GIST, могат да се използват образни изследвания, като например компютърна томография или ядрено-магнитен резонанс, за да се провери размера на тумора и къде се намира в храносмилателния тракт. Може да се направи също ендоскопия, за да се огледа тумора и да се определи локацията му. 
 • Биопсия: За да се провери дали туморът е SDH-дефицитен GIST, се прави биопсия, като се взима малка проба от тумора с игла. Патолог изследва клетките от пробата под микроскоп, за да установи какъв вид е туморът. Взимането на биопсия може да се извърши повреме на ендоскопията.
 • Генетично изследване: Биопсията може да се използва, за да се проверят гените на SDH в тумора. Това ще покаже дали се касае за SDH-дефицитен GIST или друг тип.

Лечение

Първичен тумор
Органосъхраняващата операция обикновено е първи избор на лечение. Пълната резекция на стомаха трябва да се избягва. Важно е да се определи генотипът на GIST преди неоадювантно лечение или голяма стомашна операция. Химиотерапията е малко вероятно да даде резултат.

 

Рецидивиращ тумор
Подходяща е и последваща операция за отстраняване на запушванията и/или спиране на кървенето. 

 

Прогноза

Пациентите могат да живеят много дълго с SDH-дефицитен GIST, особено ако туморът е отстранен оперативно и не се разпространява в други части на тялото.

 

Референции:

SDH-Deficient GIST - The Life Raft Group;

SDH-Deficient Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST) - NCI (cancer.gov)