Пресбиопията е състояние, което настъпва с напредването на възрастта. Етимологията на думата идва от гръцки и буквално означава старческо око или зрение.

 

Това състояние се характеризира с невъзможността на окото да вижда близко разположени предмети. Явлението е нормален физиологичен етап от стареенето.


 

Пресбиопията е персистиращо състояние, което се проявява за първи път при пациенти на около 40-45-годишна възраст.

 

Основната причина за появата на това заболяване се дължи на структурни изменения в лещата, която нормално е мека, гъвкава и лесно променя своята форма. Това позволява на окото да фокусира близко и далечно разположени обекти в пространството.

 

В резултат на стареенето лещата става ригидна. Поради тази причина промените в нейната форма стават по-трудни, а следователно и способността за акомодация е намалена.

 

Акомодацията е динамичен и неволеви процес, които се изразява в усилване на пречупвателната способност на окото. С нейна помощ хората виждат ясно по-близко разлопожени обекти.

 

Оплакванията на пациентите най-често са замъглено виждане при четене от нормално близко разстояние. В резултат на това хората изпитват нуждата да отдалечат книгата или листа, от който четат, за да видят по-ясен образ.

 

Много често пациентите се оплакват и от главоболие или лесна уморяемост при работа с предмети наблизо.

 

Състоянието пресбиопия лесно се диагностицира от специалист офталмолог при посещение в лекарски кабинет.

 

Процесът на стареене на окото не може да се предотврати или прекъсне, но самата пресбиопия може да бъде коригирана с помощта на очила, контактни лещи или чрез хирургична операция.

 

Най-разпространеният метод за корекция на зрителната острота при пресбиопия, включва носенето на очила за близко разстояние.

 

Важно е пациентите да имат предвид, че първоначално изписания след прегледа диоптър би могъл да се увеличи.

 

Състоянието пресбиопия се характеризира с прогресия на диоптъра до определена възраст - обикновено до около 60 години.

 

Наблюдаваните промени могат да бъдат различни при всеки пациент и поради тази причина изписваните очила или лещи са различни.

 

За някои пациенти са по-подходящи бифокалните лещи или очила, за други са прогресивите или мултифокалните.

 

За получаване на най-добрите резултати и максимално повишаване на качеството на живот на пациентите е важна консултацията с лекар специалист в съответната област - офталмолог.

 

Библиография:

https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-is-presbyopia

https://www.webmd.com/eye-health/eye-health-presbyopia-eyes