Какво представлява токсичността?

Токсичността се отнася до способността на дадено вещество да стане вредно и да произведе нежелана реакция, когато то достигне достатъчно голяма концентрация в организма. Колкото по-токсично е дадено вещество, толкова по-малко количество от него е необходимо да бъде абсорбирано, за да бъдат проявени неговите вредни ефекти. Колкото е по-ниска токсичността на дадено вещество, толкова по-голямо количество от него е необходимо да бъде усвоено.

 


В контекста на фармакологията, лекарствената токсичност възниква, когато човек е натрупал твърде голямо количество лекарствено вещество в своя кръвен поток, което води до нежелани реакции. Лекарствената токсичност може да възникне, когато дозата е твърде висока или черният дроб или бъбреците са неспособни да отстранят лекарството от кръвния поток, което му позволява да се натрупва в организма. Лекарствената токсичност възниква в резултат на прекомерния прием на медикамент. Това може да се случи, ако приетата доза надвишава предписаната доза, умишлено или случайно.

 

При някои медикаменти лекарствената токсичност може да се изяви и като нежелана лекарствена реакция (нежелан и непредвиден отговор към лекарствен продукт). В този случай обичайно прилаганата терапевтична доза от лекарството може да причини непреднамерени, вредни и нежелани странични ефекти.

 

В някои случаи, като например при лекарството литий, прагът между ефективната и токсичната доза е много нисък. Доза, която е терапевтична за един пациент, може да бъде токсична за друг. Лекарства с по-дълъг полуживот (фармакокинетична мярка, която се отнася до времето, необходимо за намаляването наполовина на концентрацията на лекарство в кръвта) могат да се натрупват в кръвния поток на човек и да се увеличават с течение на времето. Освен това фактори като възраст, бъбречна функция и хидратация могат да повлияят на това колко бързо тялото е в състояние да елиминира лекарството от тялото.

 

Какви са симптомите на лекарствена токсичност?

Симптомите на токсичност се различават в зависимост от лекарството. В случай на литий могат да се появят различни симптоми в зависимост от това дали токсичността е остра (еднократно поглъщане от човек, който не е приемал лекарството преди) или хроничен (ефектът от бавното натрупване на лекарството до токсични нива от пациент).

 

Възможните леки симптоми на остра токсичност при литий включват диария, виене на свят, гадене, стомашни болки, повръщане и слабост. По-тежките симптоми могат да включват тремор на ръцете, атаксия, мускулни потрепвания, неясен говор, нистагъм (неволево, бързо и повтарящо се движение на очите), гърчове, кома и в редки случаи сърдечни проблеми. Хроничната литиева токсичност показва различни симптоми, като неясен говор, тремор и повишени рефлекси (необичайно усилени сухожилни рефлекси).

 

Как се поставя диагнозата за лекарствена токсичност?

Острата токсичност се диагностицира по-лесно, тъй като симптомите ще последват еднократното приемане на лекарството. Кръвните тестове могат също да проверят нивата на лекарството в кръвния поток на пациента.

 

Хроничната токсичност е по-трудна за диагностициране. Спирането на лекарството за известно време и след това повторното му приемане по-късно е един от методите за проверяване дали симптомите са причинени от лекарството. Този метод обаче може да бъде проблемен, ако лекарството е от съществено значение за пациента и няма еквивалентен заместител.

 

Какво е лечението за лекарствена токсичност?

Съществуват няколко метода, по които може да се лекува лекарствената токсичност. Ако токсичността е в резултат от остро предозиране, тогава човек може да се подложи на стомашна промивка, за да бъде отстранена частта от лекарството, която все още не е усвоена.

 

Може на потърпевшия да бъде даден активен въглен, който се свързва с лекарството и предотвратява абсорбирането му в кръвта (вместо това лекарството се елиминира от тялото чрез изпражненията). Като антидот могат да бъдат дадени и други лекарства.

 

Търсенето на спешна медицинска помощ при забелязването на симптомите е важно за предотвратяването на сериозни случаи на лекарствена токсичност.

 

Референции:
1. Dasgupta, Manjistha. Neurotoxicity, Immunotoxicity and Drug Toxicity – A Review. Eutech Scientific Services
2. Schulz M, Iwersen-Bergmann S, Andresen H, Schmoldt A. Therapeutic and toxic blood concentrations of nearly 1,000 drugs and other xenobiotics
3. Verywell Mind. How Is Drug Toxicity Treated?