Какво представлява кардиоверсията?

Кардиоверсията е техника, която се използва за лечение на няколко вида анормален сърдечен ритъм, наречен сърдечни аритмии. Обикновено тя може да бъде извършена с помощта на медикаменти или електричество (електрокардиоверсия) чрез използването на дефибрилатор. Кой метод ще бъде приложен зависи от специфичните проблеми със сърдечния ритъм и цялостното здраве и стабилност на потърпевшия.

 


Когато човек се нуждае от кардиоверсия, той често има животозастрашаващо състояние. И електричество, и медикаменти могат да бъдат използвани заедно, за да бъде направен опит да се възстанови нормалната сърдечна функция. В други случаи, както при предсърдно мъждене, процедурата е планирана.

Какви видове кардиоверсия съществуват?

Сърцето има собствена вътрешна електрическа система и това го кара да бие през целия живот на човек. Кардиоверсията се използва, когато тези електрически сигнали са прекъснати, което кара сърцето да бие хаотично или да спре напълно, оставяйки засегнатия човек без пулс.

 

Тези нарушения на ритъма могат да имат множество причини, от лекарства до електролитен дисбаланс или дори просто напреднала възраст. Често тези аритмии са причинени от сърдечни заболявания.

 

Кардиоверсията е възможно да бъде извършена с помощта на методи, които в повечето случаи разчитат или на електричество, или на лекарства. Видът на приложената кардиоверсия зависи отчасти от основните причини за аритмията, но също така зависи и от точния сърдечен ритъм, който трябва да бъде лекуван, и моментното състояние на засегнатия човек.

 

Кога е необходима електрокардиоверсия?

Хората, чието състояние е спешно и се нуждаят от електрокардиоверсия (електрическа кардиоверсия), най-често изпитват признаци и симптоми, които могат да включват:

Електрокардиография (ЕКГ) се използва за проследяване на сърдечния ритъм, така че доставчиците на здравни услуги да знаят какъв вид аритмия има човек. Електрическият разряд се прилага с помощта на лепенки с електроди, свързани към дефибрилатор. Ако лицето е будно, може предварително да му бъде приложено седативно лекарство.

 

По време на кардиоверсия е важно електродните пластири, които провеждат електричеството, да са в пълен контакт с кожата. Някои хора може да се нуждаят от премахване на космите от гърдите.

 

Референции:
1. American Heart Association. Cardioversion
2. American Heart Association. Implantable cardioverter defibrillator (ICD)
3. January CT, Wann LS, Alpert JS, et al. 2014 AHA/ACC/HRS guideline for the management of patients with atrial fibrillation: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society