Глаукомата е комплексно заболяване, което при по-голяма част от пациентите се характеризира с повишено вътреочно налягане и е причина за увреждане на зрителния нерв. Това води до необратимо влошаване на зрителната острота, а в напреднали случаи и до слепота.

 

Най-често заболяването се среща при пациенти над 45 годишна възраст. Въпреки това глаукома може да се наблюдава и в по-ранна възраст, заради генетична предразположеност - конгенитална глаукома. Други рискови фактори за развитие на този вид нарушение са различните сърдечносъдови заболявания, диабет, както и фамилната обремененост.


 

В предния очен сегмент между роговицата, склерата и корена на ириса се образува ъгъл, наречен преднокамерен ъгъл. В зависимост от неговия размер глаукомата може да бъде откритоъгълна и закритоъгълна. По-често срещаната от двете е откритоъгълната.

 

Симптоматиката на заболяването в повечето случаи остава скрита и пациентите не знаят, че са засегнати. С времето е възможно постепенно нарушаване на периферното зрение, което може да остане незабелязано от човека.

 

Своевременното диагностициране и лечение на заболяването е от изключителна важност, тъй като настъпилите изменения в зрението са необратими. Особено внимание трябва да се обръща на пациентите с фамилна обремененост и тези над 45-годишна възраст.

 

Диагнозата обикновено се поставя по време на рутинен офталмологичен преглед на база оглед и провеждане на множество специализирани изследвания. Невинаги установеното повишено вътреочно налягане означава глаукома. За поставяне на диагнозата офталмологът извършва редица допълнителни изследвания и проследяване във времето.

 

Лечението на глаукомата е от първостепенно значение, за да се избегне прогресивното влошаване на зрението. В зависимост от вида, тежестта на заболяването, както и индивидуалните особености на всеки един пациент терапевтичният подход може да варира.

 

Първа линия на лечение е понижаване на вътреочното налягане чрез медикаменти под формата на очни капки. Поддържането на вътрочното налягане в рамките на нормата предотвратява прогресията на заболяването.

 

Възможно е и приложението на лазер, с помощта на който да се повиши оттичането на вътреочната течност, което от своя страна да доведе до понижаване на налягането. При недобри резултати от проведено до момента лечение, е възможно провеждане на хирургична интервенция.

 

За пациентите с глаукома е от голямо значение спазването на предписаната медикаментозна терапия, както и редовните посещения при офталмолог, който да проследява състоянието им.

 

Референции:

https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/eye-conditions-and-diseases/glaucoma