Какво представлява еднофотонната емисионна компютърна томография?

Еднофотонната емисионна компютърна томография (SPECT) представлява образно изследване, при което се използва радиоактивни материали и специално проектирана гама камера за създаване на триизмерни изображения на тъканите. Този вид образни тестове осигурява неинвазивен подход за оценяването на здравето на определени части или органи на тялото, най-често сърцето, мозъка и костите.

 


Това, което отличава SPECT сканирането от другите образни изследвания, е, че то може по-ясно да покаже колко добре функционират определени органи. Например изображенията, направени при еднофотонна емисионна компютърна томография, могат да помогнат да бъде определено точното място в мозъка, което е свързано с припадъци при хора с епилепсия и да бъде преценено дали има достатъчен приток на кръв към различни области на мозъка.

 

Каква е целта на еднофотонната емисионна компютърна томография?

SPECT сканирането може да бъде използвано за различни цели. Някои от причините, поради които специалист може да избере да назначи този тест на пациент, включват подозрение или необходимост от наблюдение на:

 • Неврологични състояния;
 • Сърдечни заболявания;
 • Нарушения на костите

Еднофотонната емисионна компютърна томография (SPECT), подобно на други нуклеарно-медицинските диагностични методи, използва радиоактивни маркери (индикатори) - молекули носители, които са свързани с радиоактивни атоми, за оценка, диагностика и лечение на редица заболявания. Различните индикатори изпълняват различни функции и специалистът избира индикатора, който е подходящ за пациента в зависимост от неговите симптоми или заболяване, което се оценява.

 

Мозъчни и неврологични нарушения

 

Еднофотонната емисионна компютърна томография (SPECT) може да бъде използвана за получаване на информация за промени в мозъчната функция, дължащи се на болестни процеси, като:

 • Травматични мозъчни наранявания;
 • болест на Алцхаймер;
 • Епилепсия;
 • Припадъци;
 • Инсулти;
 • Проблеми, засягащи притока на кръв към мозъка

Сърдечни заболявания


Радиоактивните маркери, използвани по време на SPECT сканиране, могат да покажат на образа колко добре работи сърцето и в крайна сметка болестните процеси, които може да протичат в сърцето. Някои от проблемите, които може да открие изследването, включват:

 • Стесняване на артериите;
 • Запушени артерии;
 • Белези в сърдечната тъкан поради сърдечен удар;
 • Неефективно изпомпване на кръв;
 • Дали хирургични процедури, като байпас или други операции, са били успешни

Нарушения на костите

 

SPECT сканирането може да бъде полезно при костни заболявания, тъй като областите, които предизвикват загриженост, често се виждат ясно върху изображенията. Състоянията, които могат да бъдат изследвани с помощта на тази технология, включват:

 • По-малко видими костни фрактури, като стрес фрактури;
 • Рак на костите или рак, който е метастазирал в области на костите;
 • Костни инфекции

Какви рискове и противопоказания съществуват при еднофотонната емисионна компютърна томография?

Повечето хора понасят добре SPECT сканирането, но има някои случаи, когато тестът не би трябвало да бъде назначаван. Специалистът може да избере да не бъде извършвано това изследване поради следните причини:

 • Бременност или кърмене. При еднофотонната емисионна компютърна томография се използва ниска доза радиация, която не е препоръчителна за бременни жени. Кърмещите жени може да се наложи да изчакат известно време преди да започнат да кърмят отново, за да бъде дадено време на тялото да отдели радиоактивния индикатор;
 • Алергия към индикатора. Макар и рядко, този вид алергия е възможно да възникне и тогава изследването не бива да бъде провеждано, ако пациентът има известна алергия към индикатора. При възникването на алергична реакция по време на сканирането, специалистите са подготвени да се справят със ситуацията

Тъй като SPECT сканирането използва ниска доза радиация, пациентът трябва да говори с лекаря, ако има някакви притеснения относно риска от експозиция. Няма дългосрочни рискове за здравето, които да са свързани с еднофотонната емисионна компютърна томография.

 

Каква е подготовката преди еднофотонната емисионна компютърна томография?

Носенето на широки, свободни дрехи е препоръчително. Всички метални предмети, като часовници, бижута и обеци, трябва да бъдат оставени у дома или да бъдат премахнати преди теста.

 

Лекарят ще уведоми пациента, ако се изисква избягването на определени храни или напитки. Например, ако SPECT сканиране се извършва поради проблеми със сърцето, може да се наложи пациентът да избягва кофеина няколко часа преди теста.

 

Лекарят трябва да бъде информиран за всички лекарства, включително продукти без рецепта и добавки, които пациентът приема. Специалистът може да поиска пациентът да спре приема на някои от тях преди процедурата.

 

Как се извършва еднофотонната емисионна компютърна томография?

Тестът се състои от две части: инжектиране на радиоактивния индикатор и самото SPECT сканиране.

В ръката на пациента се инжектира венозно радиоактивният индикатор. Пациентът може да почувства студ, докато индикаторът се влива в неговия кръвен поток. След като индикаторът бъде инжектиран, пациентът ще бъде инструктиран колко време трябва да изчака, преди да започнете сканирането, така че индикаторът да може да се абсорбира напълно от тялото. Чакането е възможно да бъде до 20 минути. В някои случаи обаче може да отнеме часове или дори дни, за да се случи усвояването. Медицинският екип ще предостави информация на пациента за този процес.

 

По време на изследванто пациентът ще бъде помолен да легне на маса. Гама камерата ще се върти около тялото на пациента, създавайки триизмерни изображения на неговите вътрешни органи и тъкани. Сканирането не причинява болка или дискомфорт. След като процедурата приключи, обикновено пациентът може да се върне към ежедневните си дейности веднага.

 

Референции:
1. National Institutes of Health, National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering, Nuclear Medicine
2. Masdeu JC, Brass LM. SPECT imaging of stroke.Journal of Neuroimaging
3. Raji CA, Tarzwell R, Pavel D, et al. Clinical Utility of SPECT Neuroimaging in the Diagnosis and Treatment of Traumatic Brain Injury: A Systematic Review
4. American Heart Association, Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT)
5. Verywell Health. What Is a SPECT Scan?