Декомпресионната болест, наричана още генерализирана баротравма, аеробулоза, водолазна болест или кесонна болест, се отнася до наранявания, причинени от бързо намаляване на заобикалящото налягане, водещо до образуване на мехурчета на инертни газове в тъканите на тялото.

 

Най-често декомпресионната болест се среща при гмуркачи или дълбоководни водолази, но е възможно да се появи и по време на летене със самолет на голяма надморска височина. Въпреки това, декомпресионната болест е рядко срещана при летене със самолети, като тези, използвани за търговски полети.


 

При водолазно гмуркане, при което се използват бутилки със сгъстен въздух, човек поема допълнително кислород и азот. Тялото използва кислорода, но азотът се разтваря в кръвта, където остава по време на гмуркането. При плуването обратно към повърхността след дълбоко гмуркане, налягането на водата около човек намалява, при което азотът, разтворен в кръвта и тъканите от високото налягане, образува мехурчета при понижаване на налягането. Симптомите могат да включват умора и болка в мускулите и ставите. При кесонна болест е възможно да възникне артериална газова емболия.

 

Тъй като мехурчетата могат да се образуват или да мигрират във всяка част на тялото, декомпресионната болест може да предизвика множество симптоми, а ефектите ѝ могат да варират от болки в ставите и обриви до парализа и фатален изход.

 

Индивидуалната чувствителност към промяната в налягането може да варира при различните хора и при едни и същи условия могат да бъдат засегнати различно или изобщо някои хора да не бъдат засегнати. Специалистите са класифицирали декомпресионната болест като тип I със симптоми, включващи само кожата, мускулно-скелетната система или лимфната система и тип II със симптоми, които включват централната нервна система.

 

Също така при използвания сгъстен въздух кислородът или азот или различни замърсители могат да имат вредни ефекти. Самостоятелният подводен дихателен апарат може да смекчи тези ефекти, като водолазът трябва да има престой във водата в рамките на установените времеви параметри, за да избегне тази токсичност.

 

Референции:
1. Auten JD, Kuhne MA, Walker HM 2nd, Porter HO. Neurologic decompression sickness following cabin pressure fluctuations at high altitude
2. Harvard Health. Decompression sickness
3. National Center for Biotechnology Information (NCBI). Decompression sickness